Obavijest o pokretanju postupka izbora članova Matičnih povjerenstava za biotehničkih, tehničkih i društvenih znanosti

Vijeće veleučilišta i visokih škola Republike Hrvatske pokreće postupak izbora članova Matičnih povjerenstava za područje biotehničkih, tehničkih i društvenih znanosti.

Sukladno članku 4. Pravilnika o ustroju i načinu rada matičnih povjerenstava i provedbi postupka izbora, članove matičnih povjerenstava bira Vijeće tajnim glasovanjem na vrijeme od četiri godine, a članovi se biraju iz redova nastavnika u nastavnom zvanju profesora visoke škole ili u znanstveno-nastavnom zvanju u odgovarajućem znanstvenom području koji su u radnom odnosu s visokim učilištem iz redova članica Vijeća.

Sukladno Odluci o pokretanju postupka izbora članova matičnih povjerenstava Vijeća veleučilišta i visokih škola, a na temelju čl. 3. i 4. Pravilnika o ustroju i načinu rada matičnih povjerenstava i provedbi postupka izbora, s obzirom da Matično povjerenstvo za društvene znanosti nema člana iz polja informacijsko-komunikacijskih znanosti, u obzir dolaze prijave kandidata samo iz ovog znanstvenog polja.

Prijave kandidata predaju se na e-mail andra.rukavina@azvo.hr. Uz prijavu je potrebno priložiti Odluku o izboru u zvanje, životopis kandidata i dokaz o radnom odnosu s visokim učilištem iz redova članica Vijeća.

Rok za predaju kandidatura je 14. listopada 2022., a izbor članova navedenih Matičnih povjerenstava će se obaviti na sjednici Vijeća veleučilišta i visokih škola 19. listopada 2022. godine.

Izbor člana Matičnog povjerenstva za područje prirodnih znanosti

Vijeće veleučilišta i visokih škola (dalje u tekstu: Vijeće) pokrenulo je postupak izbora člana Matičnog povjerenstva za područje prirodnih znanosti.

Sukladno članku 4. Pravilnika o ustroju i načinu rada matičnih povjerenstava i provedbi postupka izbora, članove matičnih povjerenstava bira Vijeće tajnim glasovanjem na vrijeme od četiri godine, a članovi se biraju iz redova nastavnika u nastavnom zvanju profesora visoke škole ili u znanstveno-nastavnom zvanju u odgovarajućem znanstvenom području koji su u radnom odnosu s visokim učilištem iz redova članica Vijeća.

Prijave kandidata predaju se na e-mail adresu: andra.rukavina@azvo.hr Uz prijavu potrebno je priložiti Odluku o izboru u zvanje, životopis kandidata i dokaz o radnom odnosu s visokim učilištem iz redova članica Vijeća.

Rok za predaju kandidatura je 5. studeni 2021.

Pokretanje postupka izbora člana Matičnog povjerenstava za područje biomedicine i zdravstva

Vijeće veleučilišta i visokih škola (dalje u tekstu: Vijeće) pokrenulo je postupak izbora člana Matičnog povjerenstva za područje biomedicine i zdravstva.

Sukladno članku 4. Pravilnika o ustroju i načinu rada matičnih povjerenstava i provedbi postupka izbora, članove matičnih povjerenstava bira Vijeće tajnim glasovanjem na vrijeme od četiri godine, a članovi se biraju iz redova nastavnika u nastavnom zvanju profesora visoke škole ili u znanstveno-nastavnom zvanju u odgovarajućem znanstvenom području koji su u radnom odnosu s visokim učilištem iz redova članica Vijeća.

Prijave kandidata se predaju na e-mail maja.segvic@azvo.hr. Uz prijavu je potrebno priložiti Odluku o izboru u zvanje, životopis kandidata i dokaz o radnom odnosu s visokim učilištem iz redova članica Vijeća. Rok za predaju kandidatura je 12. veljače 2021. 

Održana 9. sjednica Vijeća: osnovan novi odbor Vijeća i izabrani članovi matičnih povjerenstava

Deveta sjednica Vijeća veleučilišta i visokih škola održala se online u utorak, 10. studenog 2020. U središtu rasprave bio je tijek izmjena i dopuna Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru, formiran je Odbor za javna veleučilišta i visoke škola te su provedeni izbori za upražnjena mjesta u Matičnom povjerenstvu za tehničke znanosti te Matičnom povjerenstvu za tehničke znanosti.

Vijeće je na sjednici jednoglasno donijelo i odluku o osnivanju Odbora za javna veleučilišta i visoke škole, radnog tijela Vijeća koje će se baviti specifičnim pitanjima od važnosti za javna veleučilišta i visoke škole. Za predsjednika Odbora za javna veleučilišta i visoke škole izabran je dr. sc. Željko Sudarić, dekan Veleučilišta Lavoslav Ružička u Vukovaru dok su za članove Odbora imenovani svi dekani javnih veleučilišta i visokih škola koja djeluju u sastavu Vijea

Za člana Matičnog povjerenstva za tehničke znanosti izabran je dr. sc. Zoran Vrhovski, prof. v.š. s Veleučilišta u Bjelovaru, a za člana Matičnog povjerenstva za biotehničke znanosti dr. sc. Branka Svitlica, prof. v.š. s Veleučilišta u Požegi.

Predstavnici Agencije za znanost i visoko obrazovanje Vijeću su predstavili mogućnosti provedbe postupka vanjske neovisne periodične prosudbe sustava osiguravanja kvalitete (Audit) te im prezentirali prijedlog unaprjeđenog modela postupka inicijalne akreditacije studijskih programa koji je u javnoj raspravi do 17. studenog 2020.

Na sjednici je predstavljen i prvi prijedlog nacrta izmjena i dopuna Odluke o uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti postupku izbora u nastavna zvanja. 

Najava 9. sjednice i rok za predaju kandidatura za članove Matičnih povjerenstava

Iduća, deveta sjednica Vijeća veleučilišta i visokih škola Republike Hrvatske održat će se u online okruženju pomoću aplikacije Microsoft Teams u utorak, 10. studenog 2020., s početkom u 11 sati, shodno trenutnoj epidemiološkoj situaciji.

Poziv na sjednicu, kao i dnevni red bit će dostavljeni krajem listopada, kao i podatci za pristup online sjednici. Pri registraciji u aplikaciju, molimo članice i članove Vijeća za korištenje potpunog imena i prezimena kako bi se tijekom održavanja sjednice mogao utvrditi kvorum. Sudjelovanje na sjednici je potrebno unaprijed potvrditi, a ukoliko niste u mogućnosti osobno sudjelovati, mailom pošaljite punomoć osobe koja će vas zastupati.

Materijali za sjednicu bit će dostupni na podstranici “Sjednice Vijeća“. Stranici je moguće pristupiti s lozinkom koja je dostavljena članicama i članovima Vijeća.

Rok za predaju kandidatura za člana Matičnog povjerenstva za područje tehničkih znanosti i člana Matičnog povjerenstva za područje biotehničkih znanosti ističe u petak, 30. listopada 2020. O kandidaturi za člana u matičnim povjerenstvima možete pročitati na poveznici.

Poziv na prijavu kandidata za članove MP za tehničke znanosti i MP za biotehničke znanosti

Vijeće veleučilišta i visokih škola je na svojoj 8. sjednici održanoj 15. rujna 2020. godine donijelo Odluku o pokretanju postupka izbora jednog člana Matičnog povjerenstva za područje tehničkih znanosti i jednog člana Matičnog povjerenstva za područje biotehničkih znanosti.

Sukladno članku 4. Pravilnika o ustroju i načinu rada matičnih povjerenstava i provedbi postupka izbora, članove matičnih povjerenstava bira Vijeće tajnim glasovanjem na vrijeme od četiri godine, a članovi se biraju iz redova nastavnika u nastavnom zvanju profesora visoke škole ili u znanstveno-nastavnom zvanju u odgovarajućem znanstvenom području koji su u radnom odnosu s visokim učilištem iz redova članica Vijeća.

Vijeće poziva visoka učilišta i nastavnike zaposlene na visokih učilištima, koji zadovoljavaju uvjete iz gore navedenog Pravilnika, na predaju kandidatura koje moraju sadržavati Odluku o izboru u odgovarajuće zvanje, životopis te dokument koji potvrđuje da je kandidat u stalnom radnom odnosu na visokom učilištu koje je član Vijeća. Kandidature se predaju e-mailom na maja.segvic@azvo.hr najkasnije sedam dana prije održavanja naredne sjednice Vijeća.

Informacija o terminu održavanja sjednice Vijeća bit će pravovremeno objavljena na web stranici vvivs.hr.