Predsjednik i vodstvo

Zbor veleučilišta Republike Hrvatske ima predsjednikadva potpredsjednika; jednog iz reda dekana privatnih veleučilišta, a drugog iz reda dekana javnih veleučilišta te glavnog tajnika iz reda zaposlenika veleučilišta.

U mandatnom razdoblju od 2019. do 2023. Zborom veleučilišta predsjeda dekan Veleučilišta Edward Bernays izv. prof. dr. sc. Damir Jugo.

Na dužnost potpredsjednice i potpredsjednika Zbora veleučilišta izabrani su dekanica RIT Croatia dr. sc. Irena Guszak iz reda privatnih veleučilišta i dekan Veleučilišta „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru doc. dr. sc. Željko Sudarić, prof. struč. stud. iz reda javnih veleučilišta.


Predsjednik

izv. prof. dr. sc. Damir Jugo

dekan je Veleučilišta Edward Bernays od njegovog osnivanja 2013. godine i profesor strateškog i kriznog komuniciranja na Katedri za odnose s javnošću. Predavač je na Odjelu za komunikologiju Sveučilišta u Dubrovniku te Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru te gostujući predavač na poslijediplomskom studiju Odnosi s javnošću na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu te doktorskom studiju Komunikologija na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Autor je knjiga Menadžment kriznog komuniciranja (Školska knjiga, 2017.), prvog hrvatskog sveučilišnog udžbenika o kriznom komuniciranju te Strategije odnosa s javnošću (Profil knjiga, 2012.) te više od 20 znanstvenih radova. Istraživački interesi vezani su mu primarno uz područje kriznog komuniciranja, strateškog komuniciranja i razvoja odnosa s javnošću u Hrvatskoj.

Izv. prof. dr. sc. Jugo ima i značajno iskustvo iz prakse odnosa s javnošću – do 2013. godine bio je izvršni direktor i član Uprave vodeće hrvatske agencije za odnose s javnošću MPR+. U praksi je stekao značajne reference i na području političke komunikacije, a kao politički analitičar redovito surađuje i nastupa u vodećim hrvatskim medijima. Tijekom 2016. godine obnašao je dužnost posebnog savjetnika za društvene djelatnosti u Vladi Republike Hrvatske.

Član je relevantnih strukovnih i znanstvenih organizacija. Dugogodišnji je član Hrvatske udruge za odnose s javnošću (HUOJ), obnašao je više dužnosti u Hrvatskoj udruzi komunikacijskih agencija (HUKA), član je Europskog udruženja za obrazovanje i proučavanje odnosa s javnošću (EUPRERA).


Potpredsjednica (privatna veleučilišta)

dr. sc. Irena Guszak

Dekanica RIT Croatia dr. sc. Irena Guszak započela je svoju karijeru u ICT industriji, u području marketinga i prodajnog savjetovanja. Iako je inicijalno bila fokusirana na razvoj karijere u korporativnom svijetu, ljubav prema učenju, obrazovanju i prenošenju znanja prevladala je, i 2006. godine odlučila se posvetiti isključivo obrazovanju.

Na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu je kao viša asistentica, uz nastavu i znanstveno-istraživački rad, bila tajnica specijalističkog poslijediplomskog studija, te ko-autor, koordinator i nastavnik programa cjeloživotnog učenja. RIT Croatia se pridružila 2013. godine kao nastavnica iz područja marketinga te je 2017. godine preuzela poziciju prodekanice.

Objavila je niz znanstvenih i stručnih radova iz područja maloprodaje i ponašanja potrošača.


Potpredsjednik (javna veleučilišta)

doc. dr. sc. Željko Sudarić, prof. struč. stud.

Dekan Veleučilišta „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru doc. dr. sc. Željko Sudarić doktor je znanosti iz znanstvenog polja ekonomije, grane menadžmenta, profesor visoke škole i dekan Veleučilišta „Lavoslav Ružička” u Vukovaru.

Prije stupanja na dužnost dekana obnašao je dužnost voditelja Studentskog poduzetničkog inkubatora. Autor je veleučilišnog udžbenika, znanstvenih i stručnih radova na međunarodnim konferencijama, urednik nastavnih udžbenika i predsjednik organizacijskog te programsko-znanstvenog odbora više međunarodnih konferencija.

Uspješno je završio nekoliko stručnih edukacija vezanih uz financije i marketing te u ulozi voditelja sudjelovao u realizaciji EU projekata vezanih za zapošljivost i jačanje socijalnog dijaloga.

Dobitnik je priznanja Grada Ivanić-Grada za znanstveni i stručni doprinos u razvoju visoke škole.