Predsjednik i vodstvo

Zbor veleučilišta Republike Hrvatske ima predsjednikadva potpredsjednika; jednog iz reda dekana privatnih veleučilišta, a drugog iz reda dekana javnih veleučilišta te glavnog tajnika iz reda zaposlenika veleučilišta.

U mandatnom razdoblju od 2019. do 2023. Zborom veleučilišta predsjeda dekan Veleučilišta Edward Bernays izv. prof. dr. sc. Damir Jugo.

Na dužnost potpredsjednice i potpredsjednika Zbora veleučilišta izabrani su dekanica Veleučilišta PAR doc. dr. sc. Gordana Nikolić iz reda privatnih veleučilišta i dekan Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Krešimir Rotim iz reda javnih veleučilišta.

Dužnost glavne tajnice Zbora obnaša glavna tajnica Veleučilišta Algebra mr. sc. Ana Tecilazić.


Predsjednik

izv. prof. dr. sc. Damir Jugo

dekan je Veleučilišta Edward Bernays od njegovog osnivanja 2013. godine i profesor strateškog i kriznog komuniciranja na Katedri za odnose s javnošću. Predavač je na Odjelu za komunikologiju Sveučilišta u Dubrovniku te Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru te gostujući predavač na poslijediplomskom studiju Odnosi s javnošću na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu te doktorskom studiju Komunikologija na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Autor je knjiga Menadžment kriznog komuniciranja (Školska knjiga, 2017.), prvog hrvatskog sveučilišnog udžbenika o kriznom komuniciranju te Strategije odnosa s javnošću (Profil knjiga, 2012.) te više od 20 znanstvenih radova. Istraživački interesi vezani su mu primarno uz područje kriznog komuniciranja, strateškog komuniciranja i razvoja odnosa s javnošću u Hrvatskoj.

Izv. prof. dr. sc. Jugo ima i značajno iskustvo iz prakse odnosa s javnošću – do 2013. godine bio je izvršni direktor i član Uprave vodeće hrvatske agencije za odnose s javnošću MPR+. U praksi je stekao značajne reference i na području političke komunikacije, a kao politički analitičar redovito surađuje i nastupa u vodećim hrvatskim medijima. Tijekom 2016. godine obnašao je dužnost posebnog savjetnika za društvene djelatnosti u Vladi Republike Hrvatske.

Član je relevantnih strukovnih i znanstvenih organizacija. Dugogodišnji je član Hrvatske udruge za odnose s javnošću (HUOJ), obnašao je više dužnosti u Hrvatskoj udruzi komunikacijskih agencija (HUKA), član je Europskog udruženja za obrazovanje i proučavanje odnosa s javnošću (EUPRERA).


Potpredsjednica (privatna veleučilišta)

doc. dr. sc. Gordana Nikolić

dekanica je Visoke poslovne škole PAR i potpredsjednica Vijeća iz redova privatnih visokih učilišta. Jedina je žena vlasnica i dekanica visokoobrazovne ustanove u Hrvatskoj. Završila je Pomorski fakultet u Rijeci, a magistarski rad te doktorsku disertaciju obranila je na Ekonomskom fakultetu u Rijeci. Tijekom godina radila je u gospodarstvu na poslovima uvoza – izvoza, međunarodne špedicije i logistike, te organizacije transporta.

2007. godine osnovala je Poslovnu akademiju Rijeka, a 2011. godine pokreće Visoku poslovnu školu PAR. Zanimljiv spoj karijere u znanosti i gospodarstvu, godinama joj donosi mnogobrojne nagrade: od Poduzetnice godine u Hrvatskoj, nagrade Primorsko – goranske županije za iznimna međunarodna postignuća, nagrade Grada Rijeke za doprinos na području visokog obrazovanja i poduzetništva do svjetskog ekonomskog foruma žena koji joj je u New Delhiju 2018. godine dodijelio nagradu „Exceptional Women of Excellence“. Ovo priznanje dodjeljuje se izuzetnim ženama za njihovu izvrsnost u poslu kojim se bave i kojim pridonose razvoju zajednice u kojoj žive i rade.

2019. godine primila je prestižnu nagradu Business Partner za doprinos u edukaciji te usavršavanju znanja i vještina menadžera. Nagrađena je i priznanjem Hrvatske gospodarske komore za uvođenje novih studija i inoviranje znanja poduzetnika.

Gordana Nikolić je i WED (WOMEN’S ENTREPRENEURSHIP DAY) ambasadorica za Hrvatsku, senatorica u skupštini Svjetskog foruma poslovnih anđela (WBAF) te potpredsjednica Svjetskog odbora za žene unutar iste organizacije. Predsjednica je riječkog ogranka Hrvatske udruge poslovnih žena KRUG.


Potpredsjednik (javna visoka učilišta)

prof. dr. sc. Krešimir Rotim

rođen je 1967. u Vukovaru. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu završio je 1991. godine, specijalistički ispit iz neurokirurgije položio je 1998. godine te nastavio raditi u Klinici za neurokirurgiju KBC Zagreb do 2005. godine kada prelazi u Odjel za neurokirurgiju Kliničke bolnice Dubrava u Zagrebu. Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu izabran je u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora, a u zvanje redovitog profesora na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilišta u Mostaru i Sveučilišta u Splitu.

U prosincu 2006. godine izabran je za Predstojnika Klinike za neurokirurgiju Kliničkog bolničkog centra „Sestre Milosrdnice“ u Zagrebu. Godine 2008. prof. dr. sc. Krešimir Rotim je imenovan je i za ravnatelja Kliničkog bolničkog centra „Sestre Milosrdnice“. Godine 2009. prof. dr. sc. Krešimir Rotim postaje predsjednikom Hrvatskog neurokirurškog društva pri Hrvatskom liječničkom zboru (HZL). 

Tijekom studija medicine dobio je tri Rektorove nagrade. Odlikovan je od strane Predsjednika Republike Hrvatske Redom Danice Hrvatske s likom Katarine Zrinske za posebne zasluge u zdravstvu. Počasni je predsjednik i utemeljitelj Udruženja neurokirurga jugoistočne Europe (SeENS), a obnaša dužnost predsjednika u Hrvatskom društvu za cerebrovaskularnu i endovaskularnu neurokirurgiju i Hrvatskog društva za spinalnu kirurgiju Hrvatskoga liječničkog zbora.

Glavni je i odgovorni urednik znanstvenog časopisa Acta Clinica Croatica, član Svjetske Neurokirurške Akademije i potpredsjednik Svjetske Neurokirurške Federacije (WFNS). Autor je 10 knjiga i udžbenika te preko 120 znanstvenih radova.


Glavna tajnica

mr. sc. Ana Tecilazić

je glavna tajnica Visokog učilišta Algebra, zadužena za institucijski razvoj u skladu s europskim i nacionalnim okvirom obrazovnih politika. Ana svoj akademski profil izgrađuje u okviru društvenog i humanističkog znanstvenog područja, a doktorski studij završava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Anino profesionalno iskustvo oblikovano je kroz dvadesetogodišnji rad u Ministarstvu znanosti i obrazovanja gdje je radila u području razvoja javnih politika visokog obrazovanja i cjeloživotnog učenja, posebno u područjima osiguravanja kvalitete, priznavanja inozemnih obrazovnih i stručnih kvalifikacija, financiranja visokog obrazovanja, kvalifikacijskih okvira, vrednovanja prethodnog učenja, europske poslove, internacionalizaciju visokog obrazovanja. Ana je članica Upravnog odbora europske udruge visokih učilišta koja izvode stručne studije, EURASHE. Kao predstavnica EURASHE-a, su-voditeljica je Radne skupine za učenje i poučavanje u Europskom prostoru visokog obrazovanja (EHEA WG L&T).

Razvoju politika visokog obrazovanja na europskoj razini Ana je doprinijela kroz sudjelovanje u radu brojnih tijela, grupa i mreža kao što su Savjetodavna skupina za Europski kvalifikacijski okvir (EQF AG), ET2020 Radna skupina za modernizaciju visokog obrazovanja, Međunarodna skupina za praćenje provedbe Bolonjskog procesa (BFUG), Skupina za koordinaciju i provedbu Bolonjskog procesa (BICG). Kao predstavnica BFUG-a, Ana je sudjelovala u svojstvu promatračice u radu Odbora Europskog registra agencija za osiguravanje kvalitete (EQAR) te je sudjelovala u razvoju i provedbi brojnih projekata u području osiguravanja kvalitete visokog obrazovanja. Ana ima bogato iskustvo u vođenju nacionalnih, regionalnih i međunarodnih projekata financiranih iz programa i fondova Europske unije u području obrazovanja. U svojstvu zamjenice EU koordinatorice, Ana je vodila aktivnosti hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije u području obrazovanja 2020. godine.