Izabrani novi članovi Matičnih povjerenstva Zbora Veleučilišta

Novi članovi šest Matičnih povjerenstava Zbora Veleučilišta Republike izabrani su na 3. redovitoj sjednici održanoj u četvrtak, 15. veljače 2024. u prostorijama Veleučilišta Edward Bernays u Zagrebu.

Izabrani su članovi Matičnog povjerenstva za područje Biomedicine i zdravstva (4 člana), Matičnog povjerenstva za područje Biotehničkih znanosti (3 člana), Matičnog povjerenstva za područje društvenih znanosti (7 članova), Matičnog povjerenstva za područje humanističkih znanosti (3 člana), Matičnog povjerenstva za područje prirodnih znanosti (3 člana) te Matičnog povjerenstva za područje tehničkih znanosti (5 članova).

Novi članovi Matičnih povjerenstava izabrani su sukladno članku 4. stavku 3. Pravilnika o ustrojstvu, djelokrugu i načinu rada matičnih povjerenstava, Ministarstva znanosti i obrazovanja, tajnim glasovanjem na vrijeme od četiri godine.

S obzirom da se na javni poziv za imenovanje članova Matičnih povjerenstava za umjetničko područje te za područje biomedicine i zdravstva nije prijavio dovoljan broj kandidata, isti će se morati ponoviti.

Novoimenovani članovi Matičnih povjerenstava Zbora veleučilišta Republike Hrvatsku su:

I. MATIČNO POVJERENSTVO ZA PODRUČJE BIOMEDICINE I ZDRAVSTVA

 1. MIRNA ŽULEC, Veleučilište Ivanić-Grad, područje biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti
 2. BOJAN BIOČINA, Zdravstveno veleučilište u Zagrebu, područje biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti
 3. SNJEŽANA ČUKLJEK, Zdravstveno veleučilište u Zagrebu, područje biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti
 4. SNJEŽANA KAŠTELAN, Veleučilište Velika Gorica, područje biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti

II. MATIČNO POVJERENSTVO ZA PODRUČJE BIOTEHNIČKIH ZNANOSTI

 1. SLAVICA DUDAŠ, Veleučilište u Rijeci, područje biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda (agronomija)
 2. TATJANA JELEN, Veleučilište u Križevcima, područje biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda (agronomija)
 3. BOJAN MATIJEVIĆ, Veleučilište u Karlovcu, područje biotehničkih znanosti, polje prehrambena tehnologija

III. MATIČNO POVJERENSTVO ZA PODRUČJE DRUŠTVENIH ZNANOSTI

 1. DRAGAN ZLATOVIĆ, Veleučilište u Šibeniku, područje društvenih znanosti, polje pravo
 2. MLADENA BEDEKOVIĆ, Veleučilište u Virovitici, područje društvenih znanosti, polje ekonomija
 3. SLOBODAN STOJANOVIĆ, Veleučilište „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru, područje društvenih znanosti, polje ekonomija
 4. LJERKA TOMLJENOVIĆ, Veleučilište u Rijeci, područje društvenih znanosti, polje ekonomija
 5. ALEN ŠIMEC, Tehničko veleučilište u Zagrebu, područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti
 6. JASMINKA SAMARDŽIJA, RIT Croatia, područje društvenih znanosti, polje ekonomija
 7. MATEJA PETRAČIĆ, Veleučilište u Karlovcu, područje društvenih znanosti, polje ekonomija

IV. MATIČNO POVJERENSTVO ZA PODRUČJE HUMANISTIČKIH ZNANOSTI

 1. BILJANA STOJAKOVIĆ, Tehničko veleučilište u Zagrebu, područje humanističkih znanosti, polje filologija
 2. EVELINA MIŠČIN, RIT Croatia, područje humanističkih znanosti, polje filologija
 3. DAFNE VIDANEC, Veleučilišta Baltazar Zaprešić, područje humanističkih znanosti, polje filozofija

V. MATIČNO POVJERENSTVO ZA PODRUČJE PRIRODNIH ZNANOSTI

 1. ANA MOJSOVIĆ ĆUIĆ, Zdravstveno veleučilište u Zagrebu, područje prirodnih znanosti, polje biologija
 2. ANĐA VALENT, Tehničko veleučilište u Zagrebu, područje prirodnih znanosti, polje matematika
 3. SLAVEN LULIĆ, Veleučilište u Karlovcu, područje prirodnih znanosti, polje fizika

VI. MATIČNO POVJERENSTVO ZA PODRUČJE TEHNIČKIH ZNANOSTI

 1. FRANE UREM, Veleučilište u Šibeniku, područje tehničkih znanosti, polje računarstvo
 2. ZORAN VRHOVSKI, Veleučilište u Bjelovaru, područje tehničkih znanosti, polje temeljne tehničke znanosti
 3. DARKO VIROVAC, Veleučilište Velika Gorica, područje tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i transport
 4. IVICA DODIG, Tehničko veleučilište u Zagrebu, područje tehničkih znanosti, polje računarstvo
 5. IGOR GUKOV, Tehničko veleučilište u Zagrebu, područje tehničkih znanosti, polje građevinarstvo

Za razdoblje 2023. – 2027.: Izabrani novi potpredsjednici Zbora veleučilišta

Na 2. redovitoj sjednici Zbora veleučilišta održanoj u utorak, 12. prosinca 2023. u prostorijama Veleučilišta Edward Bernays izabrani su novi potpredsjednici Zbora veleučilišta za razdoblje 2023. – 2027. 

Na prijedlog predsjednika Zbora veleučilišta izv. prof. dr. sc. Damira Juge za potpredsjednika iz reda javnih veleučilišta imenovan je dekan Veleučilišta „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru doc. dr. sc. Željko Sudarić, prof. struč. stud., a za potpredsjednicu iz reda privatnih veleučilišta imenovana je dekanica RIT Croatia dr. sc. Irena Guszak.

Na tim pozicijama zamijeniti će dosadašnje potpredsjednike, dekanicu Veleučilišta PAR doc. dr. sc. Gordanu Nikolić te dekana Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Krešimira Rotima, kojima se Zbor veleučilišta ovom prigodom zahvaljuje na njihovom dosadašnjem angažmanu te doprinosu radu i razvoju studija u Republici Hrvatskoj.  

Dekan Veleučilišta „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru doc. dr. sc. Željko Sudarić doktor je znanosti iz znanstvenog polja ekonomije, grane menadžmenta, profesor visoke škole i dekan Veleučilišta „Lavoslav Ružička” u Vukovaru. Prije stupanja na dužnost dekana obnašao je dužnost voditelja Studentskog poduzetničkog inkubatora. Autor je veleučilišnog udžbenika, znanstvenih i stručnih radova na međunarodnim konferencijama, urednik nastavnih udžbenika i predsjednik organizacijskog te programsko-znanstvenog odbora više međunarodnih konferencija.

Uspješno je završio nekoliko stručnih edukacija vezanih uz financije i marketing te u ulozi voditelja sudjelovao u realizaciji EU projekata vezanih za zapošljivost i jačanje socijalnog dijaloga. Dobitnik je priznanja Grada Ivanić-Grada za znanstveni i stručni doprinos u razvoju visoke škole.

Dekanica RIT Croatia dr. sc. Irena Guszak započela je svoju karijeru u ICT industriji, u području marketinga i prodajnog savjetovanja. Iako je inicijalno bila fokusirana na razvoj karijere u korporativnom svijetu, ljubav prema učenju, obrazovanju i prenošenju znanja prevladala je, i 2006. godine odlučila se posvetiti isključivo obrazovanju. Na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu je kao viša asistentica, uz nastavu i znanstveno-istraživački rad, bila tajnica specijalističkog poslijediplomskog studija, te ko-autor, koordinator i nastavnik programa cjeloživotnog učenja. RIT Croatia se pridružila 2013. godine kao nastavnica iz područja marketinga te je 2017. godine preuzela poziciju prodekanice. Objavila je niz znanstvenih i stručnih radova iz područja maloprodaje i ponašanja potrošača.

Obavijest o pokretanju postupka izbora članova Matičnih povjerenstava za biotehničkih, tehničkih i društvenih znanosti

Vijeće veleučilišta i visokih škola Republike Hrvatske pokreće postupak izbora članova Matičnih povjerenstava za područje biotehničkih, tehničkih i društvenih znanosti.

Sukladno članku 4. Pravilnika o ustroju i načinu rada matičnih povjerenstava i provedbi postupka izbora, članove matičnih povjerenstava bira Vijeće tajnim glasovanjem na vrijeme od četiri godine, a članovi se biraju iz redova nastavnika u nastavnom zvanju profesora visoke škole ili u znanstveno-nastavnom zvanju u odgovarajućem znanstvenom području koji su u radnom odnosu s visokim učilištem iz redova članica Vijeća.

Sukladno Odluci o pokretanju postupka izbora članova matičnih povjerenstava Vijeća veleučilišta i visokih škola, a na temelju čl. 3. i 4. Pravilnika o ustroju i načinu rada matičnih povjerenstava i provedbi postupka izbora, s obzirom da Matično povjerenstvo za društvene znanosti nema člana iz polja informacijsko-komunikacijskih znanosti, u obzir dolaze prijave kandidata samo iz ovog znanstvenog polja.

Prijave kandidata predaju se na e-mail andra.rukavina@azvo.hr. Uz prijavu je potrebno priložiti Odluku o izboru u zvanje, životopis kandidata i dokaz o radnom odnosu s visokim učilištem iz redova članica Vijeća.

Rok za predaju kandidatura je 14. listopada 2022., a izbor članova navedenih Matičnih povjerenstava će se obaviti na sjednici Vijeća veleučilišta i visokih škola 19. listopada 2022. godine.

Održana 19. sjednica Vijeća: predstavljen prijedlog novog Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti

U ponedjeljak, 7. ožujka 2022. održana je 19. sjednica Vijeća veleučilišta i visokih škola na Edward Bernays Visokoj školi za komunikacijski menadžment. Središnja točka dnevnog reda bila je predstavljanje prijedloga novog Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti koji su Vijeću predstavili ministar znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Radovan Fuchs i državni tajnik Ivica Šušak.

Poseban naglasak u predstavljanju prijedloga Zakona stavljen je na predviđene promjene koje se odnose na stručne studije; promjenu stručnog naziva nakon završenog diplomskog stručnog studija, mogućnost nastavka obrazovanja studenata stručnih studija na poslijediplomskoj razini, promjenu naziva ustanova iz visokih škola u veleučilišta i dr.

Vijeće je po predstavljanju prijedloga Zakona usvojilo zaključak kojim u potpunosti podržava reformske procese u području visokog obrazovanja te donošenje predloženog Zakona i pripadajućih akata koji će rezultirati dugoročnim pozitivnim učincima za sve dionike u okviru akademske zajednice u Republici Hrvatskoj, s naglaskom na veleučilišta i visoke škole te studente stručnih studija.

U drugom dijelu sjednice, Vijeće je imenovalo svoje predstavnike u Povjerenstvu za donošenje Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na novčanu potporu za podmirenje dijela troškova prijevoza za redovite studente s invaliditetom (doc. dr. sc. Igor Klopotan, dekan Međimurskog veleučilišta), Povjerenstvu za izradu Pravilnika o studentskoj ispravi (doc. dr. sc. Željko Sudarić, dekan Veleučilišta Lavoslav Ružička u Vukovaru) te Povjerenstvu za izradu Nacrta prijedloga Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na državnu stipendiju u STEM područjima (izv. prof. dr. sc. Jana Žiljak Gršić, Tehničko veleučilište u Zagrebu).

Zbog privremene odsutnosti glavne tajnice Vijeća Marije Baričević, za glavnu tajnicu Vijeća veleučilišta i visokih škola imenovana je mr. sc. Ana Tecilazić, glavna tajnica Visokog učilišta Algebra.

S obzirom na promijenjene epidemiološke uvjete, Vijeće je donijelo i odluku o stavljanju izvan snage Preporuke Vijeća privatnim veleučilištima i visokim školama o pridržavanju epidemioloških mjera propisanih Odlukom Stožera civilne zaštite od 16. studenog 2021. godine, a koju je moguće pronaći na poveznici.

Održana 18. sjednica Vijeća: raspisan javni poziv za dodjelu nagrada i priznanja, predstavljeni rezultati istraživanja

U četvrtak, 27. siječnja 2022. održana je 18. sjednica Vijeća veleučilišta i visokih škola na Edward Bernays Visokoj školi za komunikacijski menadžment. Sjednici Vijeća prisustvovala je vršiteljica dužnosti ravnateljice Agencije za znanost i visoko obrazovanje mr. sc. Sandra Bezjak koja je članove Vijeća informirala o aktivnostima Agencije. Otvorene su i teme prethodnog i predstojećeg ciklusa reakreditacije visokih učilišta, internacionalizacije visokog obrazovanja te potencijalnih radionicama Agencije za veleučilišta i visokeškole.

Vijeće je donijelo Odluku o raspisivanju javnog poziva te imenovalo Povjerenstvo za dodjelu nagrada i priznanja Vijeća. Javni poziv za predlaganje kandidata za priznanja i nagrade Vijeća otvoren je do 25. veljače 2022. godine, a kandidate mogu predlagati članovi Vijeća, veleučilišta i visoke škole te Vijeće studenata veleučilišta i visokih škola. Povjerenstvom ćepredsjedati dr. sc. Ljubo Runjić (Veleučilište u Šibeniku), a članovi su izv. prof. dr. sc. Jana Žiljak Gršić, (Tehničko veleučilište u Zagrebu); mr. sc. Milan Davidović (Visoka škola za informacijske tehnologije); dr. sc. Đurđica Jurić, (RRIF – Visoka škola za financijski menadžment) te doc. dr. sc. ŽeljkoSudarić (Veleučilište „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru). Više informacija o javnom pozivu nalazi se na poveznici

Na sjednici je Vijeće raspravljalo o novom Prijedlogu nacrta izmjena i dopuna Odluke o uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja.

Za novu članicu Matičnog povjerenstva za društvene znanosti Vijeće je izabralo doc. dr. sc. Jasminku Samardžiju s RIT Croatia.

Izbor člana Matičnog povjerenstva za područje prirodnih znanosti

Vijeće veleučilišta i visokih škola (dalje u tekstu: Vijeće) pokrenulo je postupak izbora člana Matičnog povjerenstva za područje prirodnih znanosti.

Sukladno članku 4. Pravilnika o ustroju i načinu rada matičnih povjerenstava i provedbi postupka izbora, članove matičnih povjerenstava bira Vijeće tajnim glasovanjem na vrijeme od četiri godine, a članovi se biraju iz redova nastavnika u nastavnom zvanju profesora visoke škole ili u znanstveno-nastavnom zvanju u odgovarajućem znanstvenom području koji su u radnom odnosu s visokim učilištem iz redova članica Vijeća.

Prijave kandidata predaju se na e-mail adresu: andra.rukavina@azvo.hr Uz prijavu potrebno je priložiti Odluku o izboru u zvanje, životopis kandidata i dokaz o radnom odnosu s visokim učilištem iz redova članica Vijeća.

Rok za predaju kandidatura je 5. studeni 2021.

Kandidatkinja Vijeća Ana Tecilazić izabrana u izvršni odbor EURASHE

U okviru zasjedanja Glavne skupštine EURASHE 19. svibnja 2021. u izvršni je odbor izabrana kandidatkinja Vijeća veleučilišta i visokih škola Ana Tecilazić s Visokog učilišta Algebra. Ovim izborom Vijeće po prvi puta otkad je punopravni član ove međunarodne organizacije koja okuplja visoka učilišta koja izvode stručne studije ima svog predstavnika u njezinom najvišem tijelu. Mandat izabranim članovima izvršnog odbora traje od 2021. do 2023. godine, a u okviru svojeg djelovanja upravljat će radnim skupinama i drugim radnim tijelima te nadzirati implementaciju strategija i planova rada.

Europsko udruženje institucija u visokom obrazovanju (EURASHE) okuplja veleučilišta, visoke škole i druga visoka učilišta koja izvode stručne studijske programe. Članovi EURASHE-a mogu biti i nacionalne te sektorske organizacije, kao i predstavnička tijela u visokom obrazovanju. Članovi ovog udruženja djeluju u mreži različitih nacionalnih obrazovnih sustava, bilo da su oni unitarni ili binarni, stručni i/ili sveučilišni. Misija EURASHE-a je ojačati utjecaj inovativnog, visokokvalitetnog stručnog tercijarnog obrazovanja i srodnih primijenjenih istraživanja u Europi, zastupajući interese, olakšavajući dijalog i suradnju visokih učilišta u okruženju s mnogobrojnim dionicima.

Ana Tecilazić je glavna tajnica Visokog učilišta Algebra. Profesionalno iskustvo oblikovano joj je kroz dvadesetogodišnji rad u Ministarstvu znanosti i obrazovanja gdje je radila u području razvoja javnih politika, posebno visokog obrazovanja i cjeloživotnog učenja. Područja u kojima je razvila duboko razumijevanje i ekspertizu uključuju, između ostaloga, zapošljivost, osiguravanje kvalitete, priznavanje inozemnih obrazovnih i stručnih kvalifikacija, programsko financiranje visokog obrazovanja, kvalifikacijski okviri, vrednovanje prethodnog učenja, europski poslovi,internacionalizacija visokog obrazovanja. Vodila je rad brojnih nacionalnih tijela i skupina među kojima se ističu Nacionalna skupina za unapređenje socijalne dimenzije u visokom obrazovanju, Nacionalna skupina za razvoj sustava za praćenje osoba s kvalifikacijama te u svojstvu nacionalne koordinatorice sektorskih vijeća bila članica Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala. U svojstvu zamjenice EU koordinatorice, vodila je aktivnosti hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije u području obrazovanja.

Više o djelovanju EURASHE-a možete pročitati na njihovim službenim stranicama eurashe.eu!

dr. sc. Sanja Gongeta i dr. sc. Đuro Njavro izabrani u Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj

Hrvatski sabor imenovao je 23. travnja 2021. osam članova Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj (NVZVOTR), najvišeg stručnog tijela u Republici Hrvatskoj koje brine za razvoj i kvalitetu cjelokupne znanstvene djelatnosti. Među osam novoimenovanih članova NVZVOTR, na prijedlog Vijeća veleučilišta i visokih škola imenovani su i dva predstavnika profesora visoke škole, dr. sc. Sanja Gongeta s Veleučilišta Lavoslav Ružička u Vukovaru i dr. sc. Đuro Njavro sa Zagrebačke škole ekonomije i menadžmenta.

Nacionalno vijeće ima predsjednika i šesnaest članova, od kojih su četiri znanstvena savjetnika u trajnom zvanju zaposlena u znanstvenim institutima, sedam redovitih profesora u trajnom zvanju, dva profesora visoke škole te dvije osobe iz područja gospodarstva i dvije osobe iz poduzetništva. U radu Nacionalnog vijeća sudjeluje i predstavnik reprezentativnih sindikata u znanosti i visokom obrazovanju bez prava odlučivanja.

Sukladno odredbama članka 11. stavka 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Vijeće veleučilišta i visokih škola kao ovlašteni predlagatelj članova iz redova profesora visoke škola je, na temelju javnog poziva od 15. siječnja 2021. provelo interni postupak predlaganja kandidata između veleučilišta i visokih škola te je predložilo svoje kandidate od kojih je Hrvatski sabor, na prijedlog Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu izabrao dr. sc. Sanju Gongetu i dr. sc. Đuru Njavru.

Više o radu Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj dostupno je na mrežnim stranicama.

Prijedlog predstavnika Vijeća u tijelima, povjerenstvima i radnim skupinama

Na desetoj sjednici Vijeća veleučilišta i visokih škola,održanoj 17. prosinca 2020., predloženi su predstavnici Vijeća u ukupno pet radnih tijela u sustavu visokog obrazovanja.

Nakon provedenog nominacijskog postupka i tajnog glasovanja Upravnom vijeću Agencije za znanost i visoko obrazovanje predložen je doc. dr. sc. Mislav Balković s Visokog učilišta Algebra za člana Akreditacijskog savjeta Agencije.

Za predstavnike Vijeća u Povjerenstvu za unaprjeđenje postupka upisa na visoka učilišta Agencije za znanost i visoko obrazovanje predloženi su prodekan Veleučilišta u Karlovcu Ivan Štedul, v. pred. i Jelena Uzelac, v. pred. s Effectus visokog učilišta. Za predstavnicu u Povjerenstvu za izradu nacrta Pravilnika o diplomi i dopunskoj ispravi o studiju Ministarstva znanosti i obrazovanja Vijeće je predložilo Emiliju Friganović, v. pred. s Veleučilišta “Marko Marulić” u Kninu.

Vijeće je Ministarstvu znanosti i obrazovanja predložilo imenovanje dr. sc. Ljube Runjića u Nacionalnu skupinu za razvoj sustava praćenja osoba s kvalifikacijama.

Konačno, za člana Radne skupine Solidarna Hrvatska za izradu programskih dokumenata za financijsko razdoblje Europske unije 2021. – 2027. predložen je dr. sc. Željko Sudarić, prof. v. š., dekana Veleučilišta Lavoslav Ružička u Vukovaru i predsjednika Odbora za javna veleučilišta i visoke škole Vijeća. Za zamjenika člana iste Radne skupine predložen je doc. dr. sc. Igor Klopotan, dekan Međimurskog veleučilišta.