Veleučilišta

Zbor veleučilišta Republike Hrvatske u ovom trenutku čine dekani 34 veleučilišta koja izvode stručne kratke studije, stručne prijediplomske i stručne diplomske studije iz različitih područja i polja znanosti.

EFFECTUS poduzetnički studiji – visoko učilište

Veleučilište Edward Bernays

Europska poslovna škola Zagreb

Istarsko veleučilište – Universita Istriana di scienze applicate

Međimursko veleučilište u Čakovcu

Poslovno veleučilište Zagreb

RIT Croatia

RRIF Visoka škola za financijski menadžment

Tehničko veleučilište u Zagrebu

Veleučilište Baltazar Zaprešić

Veleučilište Hrvatsko Zagorje Krapina

Zagrebačka škola ekonomije i managementa

Veleučilište Velika Gorica

Veleučilište u Bjelovaru

Veleučilište u Karlovcu

Veleučilište u Požegi

Veleučilište u Rijeci

Visoka škola Ivanić-Grad

Veleučilište u Šibeniku

Veleučilište “Lavoslav Ružička” u Vukovaru

Veleučilište “Marko Marulić” u Kninu

Veleučilište “Nikola Tesla” u Gospiću

Veleučilište kriminalistike i javne sigurnosti

Visoka poslovna škola PAR

Visoka škola za međunarodne odnose i diplomaciju “Dag Hammarskjold”

Visoka škola za informacijske tehnologije

Visoka škola za inspekcijski i kadrovski menadžment 

Visoka škola za menadžment i dizajn „Aspira“

Veleučilište u Virovitici

Visoka škola za sigurnost

Visoko evanđeosko teološko učilište u Osijeku – visoka škola

Visoko gospodarsko učilište u Križevcima

Visoko učilište Algebra

Zdravstveno veleučilište u Zagrebu