Vijeće veleučilišta i visokih škola Republike Hrvatske pokreće postupak izbora članova Matičnih povjerenstava za područje biotehničkih, tehničkih i društvenih znanosti.

Sukladno članku 4. Pravilnika o ustroju i načinu rada matičnih povjerenstava i provedbi postupka izbora, članove matičnih povjerenstava bira Vijeće tajnim glasovanjem na vrijeme od četiri godine, a članovi se biraju iz redova nastavnika u nastavnom zvanju profesora visoke škole ili u znanstveno-nastavnom zvanju u odgovarajućem znanstvenom području koji su u radnom odnosu s visokim učilištem iz redova članica Vijeća.

Sukladno Odluci o pokretanju postupka izbora članova matičnih povjerenstava Vijeća veleučilišta i visokih škola, a na temelju čl. 3. i 4. Pravilnika o ustroju i načinu rada matičnih povjerenstava i provedbi postupka izbora, s obzirom da Matično povjerenstvo za društvene znanosti nema člana iz polja informacijsko-komunikacijskih znanosti, u obzir dolaze prijave kandidata samo iz ovog znanstvenog polja.

Prijave kandidata predaju se na e-mail andra.rukavina@azvo.hr. Uz prijavu je potrebno priložiti Odluku o izboru u zvanje, životopis kandidata i dokaz o radnom odnosu s visokim učilištem iz redova članica Vijeća.

Rok za predaju kandidatura je 14. listopada 2022., a izbor članova navedenih Matičnih povjerenstava će se obaviti na sjednici Vijeća veleučilišta i visokih škola 19. listopada 2022. godine.

Odgovori