O Zboru veleučilišta

Zbor veleučilišta Republike Hrvatske tijelo je u hrvatskom sustavu visokog obrazovanja koje čine dekani svih veleučilišta koja djeluju u Republici Hrvatskoj i koja izvode stručne studije na tri razine:

  • stručne kratke studije (razine 5 i 6 Hrvatskog kvalifikacijskog okvira),
  • stručne prijediplomske studije (razina 6.st Hrvatskog kvalifikacijskog okvira),
  • te stručne diplomske studije (razina 7.st Hrvatskog kvalifikacijskog okvira). 

U ovom trenutku Zbor veleučilišta čine dekani ukupno 31 veleučilišta, od čega je 18 veleučilišta privatno (privatni osnivači i jedinice lokalne uprave kao osnivači), a 13 javno (osnivač Republika Hrvatska). U radu Zbora veleučilišta bez prava odlučivanja sudjeluju predstavnik Vijeća studenata veleučilišta, predstavnik Rektorskog zbora Republike Hrvatske te predstavnik reprezentativnih sindikata u djelatnosti znanosti i visokog obrazovanja.

Postojanje i djelokrug rada Zbora veleučilišta definirani su člankom 94. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN119/2022). Zbor veleučilišta je zadužen razmatrati i odlučivati o pitanjima od zajedničkog interesa za djelovanje i razvoj veleučilišta, razmatrati problematiku njihovoga rada i razvoja te donositi odgovarajuće preporuke i mišljenja.

Zbor veleučilišta djeluje neprekidno od 2002. godine, a u tom razdoblju nosio je nazive Zajednica veleučilišta i visokih škola (2002. – 2003.) i Vijeće veleučilišta i visokih škola (2003. – 2022.). Stupanjem na snagu Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN119/2022) u listopadu 2022. godine, Vijeće veleučilišta i visokih škola postalo je Zbor veleučilišta.

Zbor veleučilišta je od 2006. godine član EURASHE, Europskog udruženja institucija u visokom obrazovanju (European Association of Institutions in Higher Education). Zbor veleučilišta nije pravna osoba i nema pravnu osobnost. Administrativne i tehničke poslove za Zbor veleučilišta obavlja Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO).

Zbor veleučilišta ima predsjednika, potpredsjednika iz reda dekana javnih veleučilišta, potpredsjednika iz reda dekana privatnih veleučilišta i glavnog tajnika iz reda zaposlenika svih veleučilišta.