Kontakt

Administrativnu službu Zbora veleučilišta Republike Hrvatske možete kontaktirati telefonski na broj +385 (1) 6274 887 ili pisano na adresu e-pošte: info@zbor-veleucilista.hr.

E-pošta: info@zbor-veleucilista.hr

Telefon: +385 (1) 6274 887

Agencija za znanost i visoko obrazovanje

Donje Svetice 38/5

Zagreb, 10 000

Republika Hrvatska


Ured predsjednika Zbora veleučilišta Republike Hrvatske možete kontaktirati telefonski na broj +385 (1) 5551 212 ili pisano na adresu e-pošte: predsjednik@zbor-veleucilista.hr.

E-pošta: predsjednik@zbor-veleucilista.hr

Telefon: +385 (1) 5551 212

Veleučilište Edward Bernays

Ulica Grada Vukovara 23

Zagreb, 10 000

Republika Hrvatska