Deveta sjednica Vijeća veleučilišta i visokih škola održala se online u utorak, 10. studenog 2020. U središtu rasprave bio je tijek izmjena i dopuna Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru, formiran je Odbor za javna veleučilišta i visoke škola te su provedeni izbori za upražnjena mjesta u Matičnom povjerenstvu za tehničke znanosti te Matičnom povjerenstvu za tehničke znanosti.

Vijeće je na sjednici jednoglasno donijelo i odluku o osnivanju Odbora za javna veleučilišta i visoke škole, radnog tijela Vijeća koje će se baviti specifičnim pitanjima od važnosti za javna veleučilišta i visoke škole. Za predsjednika Odbora za javna veleučilišta i visoke škole izabran je dr. sc. Željko Sudarić, dekan Veleučilišta Lavoslav Ružička u Vukovaru dok su za članove Odbora imenovani svi dekani javnih veleučilišta i visokih škola koja djeluju u sastavu Vijea

Za člana Matičnog povjerenstva za tehničke znanosti izabran je dr. sc. Zoran Vrhovski, prof. v.š. s Veleučilišta u Bjelovaru, a za člana Matičnog povjerenstva za biotehničke znanosti dr. sc. Branka Svitlica, prof. v.š. s Veleučilišta u Požegi.

Predstavnici Agencije za znanost i visoko obrazovanje Vijeću su predstavili mogućnosti provedbe postupka vanjske neovisne periodične prosudbe sustava osiguravanja kvalitete (Audit) te im prezentirali prijedlog unaprjeđenog modela postupka inicijalne akreditacije studijskih programa koji je u javnoj raspravi do 17. studenog 2020.

Na sjednici je predstavljen i prvi prijedlog nacrta izmjena i dopuna Odluke o uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti postupku izbora u nastavna zvanja. 

Odgovori