Druga sjednica Zbora veleučilišta: predstavljeni Standardi kvalitete za vrednovanje u postupcima reakreditacije

U utorak, 12. prosinca 2023. u prostorijama Veleučilišta Edward Bernays održana je druga redovita sjednica Zbora veleučilišta Republike Hrvatske.   Na sjednici su sudjelovale ravnateljica i zamjenica ravnateljice Agencije za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) izv. prof. dr. sc. Danijela Horvatek Tomić te dr. sc. Irena Petrušić koje su nazočne informirale o aktivnostima koje AZVO trenutno provodi te detaljno predstavile nove Standarde kvalitete za vrednovanje u postupku reakreditacije visokih učilišta. Zbor veleučilišta donio je odluku o stručnim prijediplomskim i stručnim diplomskim studijskim programima iz područja biotehničkih znanosti kojim se stječe stručni naziv prvostupnik (baccalaureus) inženjer uz naznaku struke i magistar inženjer uz naznaku struke. Na temelju Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju, Zbor veleučilišta donio je ovu odluku za studijske programe koje izvode Veleučilište u Križevcima, Veleučilište u Rijeci, Veleučilište u Karlovcu i Veleučilište „Marko Marulić“ u Kninu.  

Na sjednici su izabrani i novi potpredsjednici Zbora veleučilišta za razdoblje 2023. – 2027. Na prijedlog predsjednika Zbora veleučilišta za potpredsjednika iz reda javnih veleučilišta imenovan je dekan Veleučilišta „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru doc. dr. sc. Željko Sudarić, prof. struč. stud., a za potpredsjednicu iz reda privatnih veleučilišta imenovana je dekanica RIT Croatia dr. sc. Irena Guszak.

Zbor veleučilišta raspravljao je i o pitanjima iz djelokruga rada Gospodarsko-socijalnog vijeća, prije svega na temu „visoko obrazovanje i tržište rada“.

Prva sjednica Zbora veleučilišta: članovima predstavljene aktivnosti i projekti Agencije za mobilnost i programe Europske unije

U utorak, 3. listopada 2023. u prostorijama Veleučilišta Edward Bernays, održana je sjednica Zbora veleučilišta, prva u novom mandatnom razdoblju Zbora kojim predsjeda izv. prof. dr. sc. Damir Jugo, prof. struč. stud.   Na sjednici su sudjelovali predstavnici Agencije za mobilnost i programe Europske unije predviđeni ravnateljicom mr. sc. Antonijom Gladović koji su predstavili aktivnosti Agencije i novitete unutar programa koje Agencija podupire ili provodi. Valerija Posavec iz Odjela Erasmus+ za područja mladih predstavila je rad Odjela te projekt Youthpass kao alat Europske komisije za planiranje, praćenje, vrednovanje i priznavanje rezultata neformalnog i informalnog učenja svih sudionika u projektima programa Erasmus+.  

Na sjednici je donesena Odluka o održavanju i financijskoj podršci Susreta stručnih službi koji će se održati u Rijeci, 13. listopada 2023., a imenovani su i predstavnici Zbora veleučilišta u povjerenstvima za dodjelu državnih stipendija. U Povjerenstvo za dodjelu državnih STEM stipendija imenovana je prof. dr. sc. Jana Žiljak Gršić, dekanica Tehničkog veleučilišta u Zagrebu, a u Povjerenstvo za dodjelu državnih stipendija na temelju socio-ekonomskog statusa doc. dr. sc. Igor Klopotan, dekan Međimurskog veleučilišta u Čakovcu.

Održana svečana sjednica Zbora veleučilišta: dodijeljene nagrade i priznanja Zbora veleučilišta

U petak, 7. srpnja 2023. održana je svečana sjednica Zbora veleučilišta čiji je domaćin bilo Veleučilište u Šibeniku. Na svečanoj sjednici održanoj u Kući umjetnosti Arsen, dodijeljene su nagrade i priznanja Zbora veleučilišta.

Priznanje Zbora za poseban doprinos u području društvenih znanosti dodijeljeno je doc. dr. sc. Slobodan Stojanović, prof. struč. stud.

Uz priznanje, dodijeljene su i Povelje Zbora za doprinos razvoju stručnih studija u Republici Hrvatskoj.

Povelja Zbora dodijeljena je studentskoj inicijativi 300=300 koja je imala veliku ulogu pri izradi i implementaciji Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti.

Povelju je dobio i izv. prof. dr. sc. Robert Kopal, prof. struč. stud, istaknutom pojedincu i profesoru veleučilišta Effectus, za doprinos u razvoju stručnih studija u RH.

Povelja Zbora za doprinos i razvoj stručnih studija u RH dodijeljena je i Visokoj školi Algebra.

Povelju za doprinos u razvoju stručnih studija u RH kao istaknuti pojedinac i bivši profesor Tehničkog veleučilišta u Zagrebu dobio je i prof. dr. sc. Dragutin Ščap.

Na svečanoj sjednici su, uz čelnike svih veleučilišta u Republici Hrvatskoj i predstavnike studenata, sudjelovali i državni tajnik Ministarstva znanosti i obrazovanja Ivica Šušak, gradonačelnik grada Šibenika dr. Željko Burić te župan Šibensko-kninske županije dr. sc. Marko Jelić Uoči sjednice, dan ranije održana je konferencija „Perspektive razvoja stručnih studija u Hrvatskoj” u organizaciji Hanza Medije, Slobodne Dalmacije i Šibenskog lista na kojem su sudjelovali i članovi Zbora.

Održana 8. sjednica Zbora veleučilišta: donesena odluka o kategorizaciji znanstvenih i umjetničkih radova te projekata Zbora veleučilišta

U utorak, 27. lipnja 2023. održana je osma sjednica Zbora veleučilišta Republike Hrvatske. Sjednica se održala online putem platforme Microsoft Teams.

Donesena je odluka o održavanju svečane sjednice Zbora veleučilišta 7. srpnja 2023. u Šibeniku, Kući umjetnosti Arsen. Na svečanoj sjednici dodijelit će se nagrade i priznanja Zbora veleučilišta za 2023. godinu. Odluku o ovogodišnjim dobitnicima nagrada i priznanja Zbor veleučilišta donio je jednoglasno na prijedlog Povjerenstva za dodjelu nagrada i priznanja.

U sklopu svečane sjednice Zbora veleučilišta u Šibeniku, održat će se i konferencija Slobodne Dalmacije i Šibenskog lista pod nazivom „Perspektive razvoja stručnih studija u Republici Hrvatskoj“. Na sjednici je donesena jednoglasna odluka o pokroviteljstvu Zbora veleučilišta nad ovom konferencijom koju će pojedinačno podržati i dio veleučilišta iz sastava Zbora.

Konferencija će se održati u četvrtak, 6. srpnja 2023. godine s početkom u 14:00 sati u Kući umjetnosti Arsen u Šibeniku .

Na svojoj 8. sjednici Zbor veleučilišta donio je i Odluku o kategorizaciji znanstvenih i umjetničkih radova te projekata. Ova je Odluka sastavni dio Nacionalnih kriterija za izbor na nastavna radna mjesta na veleučilištima (Nacionalnih veleučilišnih kriterija), a stupa na snagu i počinje se primjenjivati kada i spomenuti kriteriji, 1. listopada 2024. godine.

Održana 7. sjednica Zbora veleučilišta: predloženi članovi tijela u sustavu visokog obrazovanja i rasprava o kategorizaciji znanstvenih i umjetničkih radova i projekata

U četvrtak, 18. svibnja 2023. održana je sedma sjednica Zbora veleučilišta u prostorijama Veleučilišta Edward Bernays. Zbor veleučilišta raspravljao je i donio odluke o prijedlogu svojih predstavnika u tijelima i povjerenstvima u sustavu visokog obrazovanja.

Na ponovljenom pozivu za predlaganje članova Akreditacijskog savjeta Agencije za znanost i visoko obrazovanje Zbor veleučilišta donio je odluku o predlaganju dr. sc. Stjepana Lackovića, prof. struč. stud. s Veleučilišta Baltazar Zaprešić te dr. sc. Željke Zavišić, prof. struč. stud. s Veleučilišta Effectus.

Na sjednici je donesena odluka i da se za člana Radne skupine za izradu Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obavljanju studentskih poslova predloži doc. dr. sc. Dejan Tubić, dekan Veleučilišta u Virovitici, a za zamjenika člana dr. sc. Mateja Petračić, prodekanica Veleučilišta u Karlovcu.

Zbor veleučilišta je na sjednici raspravljao i o prijedlogu Odluke o kategorizaciji znanstvenih i umjetničkih radova i projekata kao sastavnog dijela Nacionalnih kriterija za izbor na radna mjesta na veleučilištima (Nacionalnih veleučilitnih kriterija).

Održana 5. redovita sjednica Zbora veleučilišta: predloženi kandidati za članove Akreditacijskog savjeta

U srijedu, 29. ožujka 2023. održana je peta sjednica Zbora veleučilišta. Sjednica se održala online putem platforme Microsoft Teams.  

Na sjednici je donešena Odluka o raspodjeli predviđenih sredstava za financiranje studentskih zborova i studentskih programa javnih veleučilista iz sredstava državnog proračuna za 2023.

Zbor veleučilišta Republike Hrvatske usvojio je prijedlog kandidata za članove Akreditacijskog savjeta Agencije za znanost i visoko obrazovanje iz reda profesora stručnog studija i profesora stručnog studija u trajnom izboru. Upravnom vijeću Agencije za znanost i visoko obrazovanje predloženo je imenovanje dr. sc. Nine Popović, prof. struč. stud. s Veleučilišta u Karlovcu te dr. sc. Kristine Šorić s RIT Croatia.

Sukladno svom Poslovniku o radu, Zbor veleučilišta donio je Odluku o pokretanju izbora predsjednika Zbora veleučilišta Republike Hrvatske. Postupak izbora pokreće se s 1. travnja 2023. godine, kandidature se zaprimaju do 16. travnja 2023. dok će se izborna sjednica održati 4. svibnja 2023. godine. Predsjednik Zbora veleučilišta bira se iz reda članova Zbora veleučilišta s pravom odlučivanja, a četverogodišnji mandat izabranom kandidatu započinje 1. listopada 2023. godine.

Održana 4. redovita sjednica Zbora veleučilišta: usvojeni Nacionalni kriteriji za izbor na radna mjesta na veleučilištima

U srijedu, 15. ožujka 2023. održana je četvrta sjednica Zbora veleučilišta u Puli čiji je domaćin bilo Istarsko veleučilište.

Na sjednici su sudjelovali i župan Istarska županije g. Boris Miletić te v.d. ravnateljica Agencije za znanost i visoko obrazovanje mr. sc. Sandra Bezjak.

Zbor veleučilišta jednoglasno je usvojio Nacionalne kriterije za izbor na nastavna radna mjesta na veleučilištima (Nacionalne veleučilišne kriterije). Navedeni kriteriji značajno podižu kriterije za izbor nastavnika na nastavna radna mjesta te će pozitivno utjecati na podizanje razine kvalitete nastave na veleučilištima.

Zboru veleučilišta je mr. sc. Sandra Bezjak iz Agencije za znanost i visoko obrazovanje predstavila Godišnje izvješće o radu za 2022. godinu te odgovorila na brojna pitanja dekana veleučilišta vezano uz primjenu novog Zakona o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti te novih postupaka koje isti podrazumijeva.

Na sjednici su usvojene Izmjene i dopune Popisa stručnih naziva i njihovih kratica, donesen je Pravilnik o nagradama i priznanjima Zbora veleučilišta Republike Hrvatske te je raspisan javni poziv za dodjelu novog ciklusa nagrada i priznanja Zbora veleučilišta Republike Hrvatske koji će biti otvoren od 20. ožujka do 21. travnja 2023. godine.

Usvojene su i odluke o prijedlogu predstavnika Zbora veleučilišta u Upravnom vijeću Agencije za znanost i visoko obrazovanje te nizu drugih povjerenstava i radnih skupina u sustavu visokog obrazovanja.

Održana 3. redovita sjednica Zbora veleučilišta: primljeno na znanje izvješće o provedenom javnom savjetovanju o Nacionalnim veleučilišnim kriterijima

U četvrtak, 9. veljače 2023. održana je treća sjednica Zbora veleučilišta u prostorijama Veleučilišta Edward Bernays.

Na sjednici je predsjednik Zbora veleučilišta izv. prof. dr. sc. Damir Jugo predstavio godišnje izvješće o radu za 2022. godinu koje je jednoglasno usvojeno. Zbor veleučilišta potvrdio je i godišnji proračun za kalendarsku 2023. godinu.

Zbor veleučilišta je raspravljao i donio odluke o prijedlogu svojih predstavnika u tijelima i povjerenstvima u sustavu visokog obrazovanja. Za predstavnika Zbora veleučilišta u Povjerenstvo za izradu Nacrta prijedloga Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje predložen je doc. dr. sc. Dejan Tubić, dekan Veleučilišta u Virovitici, za predstavnicu u Povjerenstvu za izradu Nacrta prijedloga Pravilnika o obliku i sadržaju ugovora o obavljanju studentskih poslova Nedu Lukić s Veleučilišta PAR Rijeka, dok je za predstavnika u Vijeću za strukovno obrazovanje izabran doc. dr. sc. Igor Klopotan, dekan Međimurskog veleučilišta u Čakovcu. 

Na sjednici je podneseno detaljno Izvješće o provedenom postupku savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u vezi s prijedlogom Nacionalnih kriterija za izbor na nastavno radno mjesto na veleučilištu provedeno od 29. prosinca 2022. godine do 29. siječnja 2023. godine. Članovi Zbora veleučilišta primili su na znanje odgovore na komentare koje je pripremilo Povjerenstvo Zbora veleučilišta te usuglasili kako će konačna verzija Nacionalnih veleučilišnih kriterija biti usvojena na sljedećoj, četvrtoj sjednici Zbora veleučilišta tijekom veljače 2023.

Glavna tajnica Zbora veleučilišta i članica Upravnog odbora EURASHE mr. sc. Ana Tecilazić predstavila je aktivnosti EURASHE te mogućnost sudjelovanja članica Zbora veleučilišta u planiranim aktivnostima. Istovremeno, predstavnici, Veleučilišta PAR Rijeka održali su prezentaciju svog sudjelovanja u EU4Dual Alijansi.

Održana 2. redovita sjednica Zbora veleučilista: u središtu rasprave Nacionalni veleučilišni kriteriji

U srijedu, 7. prosinca 2022. održana je druga sjednica Zbora veleučilišta u prostorijama Edward Bernays Visoke škole.

 Na sjednici su potvrđene izmjene predstavnika Zbora veleučilišta u radnoj skupini Ministarstva znanosti i obrazovanja za izradu Nacrta Pravilnika o kriterijima priznavanja i vrednovanja u svrhu nastavka obrazovanja na razini visokog obrazovanja.

Zbor je raspravljao o Inicijativi za izmjenu Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijenata složenosti poslova nastavnih radnih mjesta profesor stručnog studija i profesor stručnog studija u trajnom izboru.

Središnja tema sjednice bila je rasprava o posljednjem prijedlogu Nacionalnih kriterija za izbor na nastavno radno mjesto na veleučilištu odnosno Nacionalnim veleučilišnim kriterija. Naime, sukladno odredbama Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, Zbor veleučilišta dužan je u roku od tri mjeseca od stupanja na snagu Zakona donijeti Nacionalne veleučilišne kriterije.

Postupak izrade novih kriterija za izbor na nastavna radna mjesta započet je još tijekom 2020. godine s motivom podizanja kriterija i posljedično razine kvalitete nastavnog kadra na veleučilištima i visokim školama.

Predviđeno je da Zbor veleučilišta Nacionalne veleučilišne kriterije usvoji tijekom siječnja 2023. godine.

Održana 1. sjednica Zbora veleučilišta: usvojeni Poslovnik o radu te izabrani kandidati za Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje, znanost i tehnološki razvoj

U četvrtak, 10. studenog 2022. održana je prva sjednica Zbora veleučilišta u prostorijama Edward Bernays Visoke škole. Na sjednici je usvojen Poslovnik o radu Zbora veleučilišta te je donesena Odluka o novom vizualnom identitetu Zbora veleučilišta.

Središnja točka sjednice bio je izbor kandidata Zbora veleučilišta za članove Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje, znanost i tehnološki razvoj. Tajnim glasovanjem između pristiglih prijedloga, Zbor veleučilišta odlučio je da kandidati za članove NVVOZTR iz reda profesora stručnih studija budu dr. sc. Sanja Gongeta s Veleučilišta Lavoslav Ružička u Vukovaru te izv. prof. dr. sc. Leo Mršić s Visokog učilišta Algebra.

Zbor veleučilišta za svog je predstavnika u postupku pregovora za sklapanje kolektivnog ugovora za područje visokog obrazovanja, znanstvene i umjetničke djelatnosti imenovao doc. dr. sc. Željka Sudarića, prof. struč. stud., dekana Veleučilišta Lavoslav Ružička u Vukovaru i predsjednika Odbora za javna veleučilišta Zbora veleučilišta.

Donesene su i odluke o predstavnicima u Zbora veleučilišta u nizu radnih skupina Ministarstva znanosti i obrazovanja: za izradu Pravilnika o upisniku visokih učilišta, za izradu Pravilnika o upisniku studijskih programa, za izradu Pravilnika o obliku i sadržaju svjedodžbe, diplome i dopunske isprave o studiju, za izradu Pravilnika o sadržaju i korištenju informacijskih sustava te za izradu Nacrta Pravilnika o kriterijima priznavanja i vrednovanja u svrhu nastavka obrazovanja na razini visokog obrazovanja.

Zbor veleučilišta formirao je i radnu skupinu za izradu prijedloga Pravilnika o ustroju i načinu rada Matičnih povjerenstava, a koji će biti predložen ministru znanosti i obrazovanja koji ga je sukladno odredbama Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti ovlašten i donijeti.