Vijeće veleučilišta i visokih škola (dalje u tekstu: Vijeće) pokrenulo je postupak izbora člana Matičnog povjerenstva za područje biomedicine i zdravstva.

Sukladno članku 4. Pravilnika o ustroju i načinu rada matičnih povjerenstava i provedbi postupka izbora, članove matičnih povjerenstava bira Vijeće tajnim glasovanjem na vrijeme od četiri godine, a članovi se biraju iz redova nastavnika u nastavnom zvanju profesora visoke škole ili u znanstveno-nastavnom zvanju u odgovarajućem znanstvenom području koji su u radnom odnosu s visokim učilištem iz redova članica Vijeća.

Prijave kandidata se predaju na e-mail maja.segvic@azvo.hr. Uz prijavu je potrebno priložiti Odluku o izboru u zvanje, životopis kandidata i dokaz o radnom odnosu s visokim učilištem iz redova članica Vijeća. Rok za predaju kandidatura je 12. veljače 2021. 

Odgovori