Preporuka Vijeća privatnim veleučilištima i visokim školama o pridržavanju epidemioloških mjera propisanih Odlukom Stožera civilne zaštite

Vijeće veleučilišta i visokih škola Republike Hrvatske je na svojoj 16. sjednici jednoglasno usvojilo Preporuku kojom se privatnim veleučilištima i visokim školama preporuča pridržavanje epidemioloških mjera propisanih Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o uvođenju posebne sigurnosne mjere testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova od 12. studenog 2021. godine, a u skladu sa svojim mogućnostima.

Cjeloviti tekst Odluke Stožera civilne zaštite nalazi se na sljedećoj poveznici, dok tekst preporuke Vijeća privatnim veleučilištima i visokim školama možete pronaći niže.

Nadopune preporuka za održavanje nastave na visokim učilištima od 1. lipnja 2021.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Ministarstvo znanosti i obrazovanja donijeli su nadopune preporuka za održavanje nastave na visokim učilištima, pritom uvažavajući aktualnu epidemiološku situaciju te završetak akademske godine. Primjena nadopunjenih preporuka za održavanje nastave na visokim učilištima vrijedi od 1. lipnja 2021. Nadopunama je cilj omogućiti izvođenje nastavnih sadržaja u prodavaonicama, a koji se ne mogu kvalitetno odvijati na daljinu, a koji su odgađani zbog nepovoljne epidemiološke situacije.

Nadopune preporuka obuhvaćaju mogućnost izvođenja kontaktne nastave na visokim učilištima za praktičnu, laboratorijsku i terensku nastavu, studentske vježbe i seminare te ostalu nastavu kod koje izvođenje na daljinu u velikoj mjeri narušava ishode učenja. Uzimajući u obzir specifičnosti izvođenja nastavnih procesa poput ispita, nadopune predviđaju organizaciju ispita, kolokvija te drugih oblika provjere znanja uživo.

Ako je nužno okupljanje većeg broj studenta, nužno se pridržavati odluka Stožera civilne zaštite koje predviđaju događaje s ograničenjem od 100 sudionika, uz razmak od 2 metra i obvezno nošenje zaštitnih maski. U prilikama većeg broja studenata potrebno je razmotriti oblik hibridne nastave – kombinacija učioničke nastave i nastave na daljinu.

Cjelovite preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Ministarstva znanosti i obrazovanja možete preuzeti na poveznici.

Epidemiološka situacija i online nastava na veleučilištima i visokim školama u Republici Hrvatskoj u prosincu 2020.

Prema dostavljenim podacima, na veleučilištima i visokim školama u Republici Hrvatskoj, 9. prosinca 2020. evidentirano je 22 slučaja COVID-19 zaraze među zaposlenicima, što čini 1,3% od ukupnog broja zaposlenih te 97 prijavljenihslučajeva COVID-19 zarazastudenatau trenutku što čini 0,36% ukupnog broja studenata na veleučilištima i visokim školama koje vode evidenciju zaraze. 

U odnosu na studeni 2020. zabilježena je manji broj evidentiranih zaraza i među zaposlenicima i među studentima. Ukupno dva visoka učilišta iz redova Vijeća ne prikuplja podatke o zaraženim studentima već isključivo zaposlenicima. Na dan 9. prosinca 2020. na veleučilištima i visokim školama je bilo 50 zaposlenika te 383 studenta s aktivnom izrečenom mjerom samoizolacije.

Na veleučilištima i visokim školama je dosad ukupno evidentirano 340 slučajeva COVID-19 zaraze među studentima, odnosno 1,25% od ukupnog broja studenata upisanih na veleučilišta i visoke škole te 82 slučaja COVID-19 zaraze među zaposlenicima, odnosno 4,82% od ukupnog broja svih zaposlenih. 

Kad je u pitanju organizacija nastavnog procesa, prosječni udio nastave koji veleučilišta i visoke škole izvode online u ovom trenutku iznosi 87%, shodno posljednjim izmjenama Preporuka ministarstva znanosti i obrazovanja te Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo koje od visokih učilišta zahtijevaju izvođenje online nastave kada je to moguće. 

Vijeće veleučilišta i visokih škola od studenog 2020. na mjesečnoj bazi prikuplja podatke o evidentiranim COVID-19 zarazama i izrečenim mjerama samoizolacije studenata i zaposlenika na veleučilištima i visokim školama.

Nadopuna epidemioloških preporuka MZO i HZJZ: nastavu održavati prvenstveno na daljinu

Uvažavajući aktualnu epidemiološku situaciju, Ministarstvo znanosti i obrazovanja u suradnji s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo u petak, 27. studenog donijelo je nadopunu Preporuka za održavanje nastave na visokim učilištima u razdoblju pandemije bolesti COVID-19 uz primjenu protuepidemijskih mjera. 

Nastavu na visokim učilištima, prema nadopuni Preporuka, nužno je održavati prvenstveno na daljinu uz iznimku praktične nastave, studentskih vježbi, laboratorijske nastave i terenske nastave kod koje bi, uzimajući obzir značajke tih specifičnih nastavnih procesa, nastava na daljinu u velikoj mjeri narušila ishode obrazovanja.

Nadopunu Preporuka moguće je preuzeti na poveznici

Epidemiološka situacija i online nastava na veleučilištima i visokim školama u Republici Hrvatskoj u studenom 2020.

Prema dostupnim podacima, na veleučilištima i visokim školama u Republici Hrvatskoj zaključno s 9. studenim 2020. godine evidentirano je 39 slučaja COVID-19 zaraze među zaposlenicima odnosno 2,4% od ukupnog broja zaposlenih te 168 slučaja COVID-19 zaraza među studentima što čini 0,63% od ukupnog broja studenata.

Velika većina veleučilišta i visokih škola, njih 94% već izvodi dio nastave online. Prosječni udio nastave koji veleučilišta i visoke škole izvode online u ovom trenutku je 48,3%.

Vijeće veleučilišta i visokih škola 1. listopada 2020. je objavilo Preporuke za organizaciju nastave na veleučilištima i visokim školama u akademskoj godini 2020./2021. čiji je sadržaj  usklađen i usuglašen s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo (HZJZ) i Ministarstvom znanosti i obrazovanja. Cjeloviti tekst preporuka možete preuzeti ovdje