Prema dostavljenim podacima, na veleučilištima i visokim školama u Republici Hrvatskoj, 9. prosinca 2020. evidentirano je 22 slučaja COVID-19 zaraze među zaposlenicima, što čini 1,3% od ukupnog broja zaposlenih te 97 prijavljenihslučajeva COVID-19 zarazastudenatau trenutku što čini 0,36% ukupnog broja studenata na veleučilištima i visokim školama koje vode evidenciju zaraze. 

U odnosu na studeni 2020. zabilježena je manji broj evidentiranih zaraza i među zaposlenicima i među studentima. Ukupno dva visoka učilišta iz redova Vijeća ne prikuplja podatke o zaraženim studentima već isključivo zaposlenicima. Na dan 9. prosinca 2020. na veleučilištima i visokim školama je bilo 50 zaposlenika te 383 studenta s aktivnom izrečenom mjerom samoizolacije.

Na veleučilištima i visokim školama je dosad ukupno evidentirano 340 slučajeva COVID-19 zaraze među studentima, odnosno 1,25% od ukupnog broja studenata upisanih na veleučilišta i visoke škole te 82 slučaja COVID-19 zaraze među zaposlenicima, odnosno 4,82% od ukupnog broja svih zaposlenih. 

Kad je u pitanju organizacija nastavnog procesa, prosječni udio nastave koji veleučilišta i visoke škole izvode online u ovom trenutku iznosi 87%, shodno posljednjim izmjenama Preporuka ministarstva znanosti i obrazovanja te Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo koje od visokih učilišta zahtijevaju izvođenje online nastave kada je to moguće. 

Vijeće veleučilišta i visokih škola od studenog 2020. na mjesečnoj bazi prikuplja podatke o evidentiranim COVID-19 zarazama i izrečenim mjerama samoizolacije studenata i zaposlenika na veleučilištima i visokim školama.

Odgovori