Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u vezi s prijedlogom Nacionalnih kriterija za izbor na nastavno radno mjesto na veleučilištu

Zbor veleučilišta Republike Hrvatske pokrenuo je postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u vezi s prijedlogom Nacionalnih kriterija za izbor na nastavno radno mjesto na veleučilištu (Nacionalnih veleučilišnih kriterija). Nacionalni veleučilišni kriteriji upućeni u postupak savjetovanja izrađeni su od strane radne skupine Zbora veleučilišta Republike Hrvatske, a prethodno su detaljno raspravljeni od strane članova Zbora veleučilišta Republike Hrvatske.

Postupak savjetovanja započeo je 29. prosinca 2022. godine, a provodi se putem aplikacije e-Savjetovanja. Savjetovanju koje će biti otvoreno 30 dana, do 29. siječnja 2023. godine. može se pristupiti putem sljedeće poveznice.

Nacionalni veleučilišni kriteriji definiraju uvjete za zapošljavanje osoba na nastavna radna mjesta predavača, višeg predavača, profesora stručnog studija, profesora stručnog studija u trajnom izboru, lektora, višeg lektora, umjetničkog suradnika, višeg umjetničkog suradnika i umjetničkog savjetnika na veleučilištima u Republici Hrvatskoj. Na temelju članka 39. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti („Narodne novine“, br. 119/2022) Nacionalne veleučilišne kriterije donosi Zbor veleučilišta Republike Hrvatske.

Održana 2. redovita sjednica Zbora veleučilista: u središtu rasprave Nacionalni veleučilišni kriteriji

U srijedu, 7. prosinca 2022. održana je druga sjednica Zbora veleučilišta u prostorijama Edward Bernays Visoke škole.

 Na sjednici su potvrđene izmjene predstavnika Zbora veleučilišta u radnoj skupini Ministarstva znanosti i obrazovanja za izradu Nacrta Pravilnika o kriterijima priznavanja i vrednovanja u svrhu nastavka obrazovanja na razini visokog obrazovanja.

Zbor je raspravljao o Inicijativi za izmjenu Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijenata složenosti poslova nastavnih radnih mjesta profesor stručnog studija i profesor stručnog studija u trajnom izboru.

Središnja tema sjednice bila je rasprava o posljednjem prijedlogu Nacionalnih kriterija za izbor na nastavno radno mjesto na veleučilištu odnosno Nacionalnim veleučilišnim kriterija. Naime, sukladno odredbama Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, Zbor veleučilišta dužan je u roku od tri mjeseca od stupanja na snagu Zakona donijeti Nacionalne veleučilišne kriterije.

Postupak izrade novih kriterija za izbor na nastavna radna mjesta započet je još tijekom 2020. godine s motivom podizanja kriterija i posljedično razine kvalitete nastavnog kadra na veleučilištima i visokim školama.

Predviđeno je da Zbor veleučilišta Nacionalne veleučilišne kriterije usvoji tijekom siječnja 2023. godine.