Izbori u nastavna zvanja

Zbor veleučilišta Republike Hrvatske donijelo je Pravilnik o ustroju i načinu rada Matičnih povjerenstava i provedbi postupka izbora u 2019. godini u kojemu detaljno opisuje postupak izbora, uvjete pristupnika te rad matičnih povjerenstava.

Stručna povjerenstva visokih učilišta samostalno, uz potvrdu matičnih povjerenstava, provode izbor u nastavno zvanje predavača, višeg predavača, profesora visoke škole i profesora visoke škole u trajnom zvanju u skladu s Odlukom o uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja.

Visoka učilišta su pri izboru u nastavna zvanja dužna dostaviti matičnom povjerenstvu:

  • odluku o raspisu natječaja,
  • presliku teksta objavljenog natječaja u Narodnim novinama, dnevnom tisku, na internetskoj stranici visokog učilišta te na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskog istraživačkog prostora,
  • odluku o imenovanju stručnog povjerenstva za davanje mišljenja da li predloženik ispunjava uvjete za izbor u nastavno zvanje,
  • izvješće stručnog povjerenstva u pisanom i elektroničkom obliku,
  • odluku o zadnjem izboru u nastavno ili znanstveno-nastavno zvanje članova stručnog povjerenstva,
  • potvrdu visokog učilišta o održanim javnim predavanjima i o održanoj nastavi,
  • potvrdu radnog iskustva,
  • potvrdu o prethodnom izboru u zvanje pristupnika.

Više o postupku i uvjetima izbora u nastavna zvanja saznajte na stranicama Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

Dokumenti:

Pravilnik o ustroju i načinu rada Matičnih povjerenstava i provedbi postupka izbora – Vijeće veleučilišta i visokih škola Republike Hrvatske, 4. prosinca 2019.

Pročišćeni tekst Odluke o uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (neslužbeni pročišćeni tekst, 2015.)

Odluka o minimalnim uvjetima za ispunjavanje uvjeta radnog iskustva u struci u postupcima izbora u nastavna zvanja Vijeća veleučilišta i visokih škola, a koji se temelje na ugovoru o radu – Vijeće veleučilišta i visokih škola Republike Hrvatske, 19. rujna 2016.