Matična povjerenstva

Matično povjerenstvo za područje biomedicine i zdravstva
Članovi:

 1. izv. prof. dr. sc. Josip Čulig, prof. struč. stud., područje biomedicine i zdravstva, polje temeljne medicinske znanosti, Veleučilište Velika Gorica, predsjednik
 2. doc. dr. sc. Zrinka Puharić, prof. struč. stud., područje biomedicine i zdravstva, polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, Veleučilište u Bjelovaru
 3. doc. dr. sc. Tomislav Sajko, prof. stuč. stud., područje biomedicine i zdravstva, polje temeljne medicinske znanosti (anatomija), Zdravstveno veleučilište u Zagrebu

Kontakt: info@zbor-veleucilista.hr

Matično povjerenstvo za područje biotehničkih znanosti
Članovi:

 1. dr. sc. Marcela Andreata-Koren, prof. struč. stud., područje biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda (agronomija), Visoko gospodarsko učilište u Križevcima, predsjednica
 2. izv. prof. dr. sc. Sanja Kalambura, prof. struč. stud., područje biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda (agronomija), Veleučilište Velika Gorica
 3. dr. sc. Brankica Svitlica, prof. struč. stud., područje biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda (agronomija), Veleučilište u Požegi 

Kontakt: info@zbor-veleucilista.hr

Matično povjerenstvo za područje humanističkih znanosti
Članovi:

 1. doc. dr. sc. Mile Marinčić, v. pred., područje humanističkih znanosti, polje filozofija, Visoka škola Ivanić-Grad, predsjednik
 2. dr. sc. Biljana Stojaković, prof. struč. stud., područje humanističkih znanosti, polje filologija, Tehničko veleučilište u Zagrebu
 3. dr. sc. Evelina Miščin, prof. struč. stud., područje humanističkih znanosti, polje filologija, RIT Croatia

Kontakt: info@zbor-veleucilista.hr

Matično povjerenstvo za područje prirodnih znanosti
Članovi:

 1. dr. sc. Igor Urbiha, prof. struč. stud., područje prirodnih znanosti, polje matematika, Tehničko veleučilište u Zagrebu, predsjednik
 2. dr. sc. Vladimir Krstić, prof. struč. stud., područje prirodnih znanosti, polje fizika, Visoka škola za informacijske tehnologije
 3. dr. sc. Andrija Raguž, prof. struč. stud., područje prirodnih znanosti, polje matematika, Zagrebačka škola ekonomije i managementa

Kontakt: info@zbor-veleucilista.hr

Matično povjerenstvo za područje tehničkih znanosti
Članovi:

 1. dr. sc. Igor Gukov, prof. struč. stud., područje tehničkih znanosti, polje građevinarstvo, Tehničko veleučilište u Zagrebu, predsjednik
 2. prof. dr. sc. Renato Filjar, prof. struč. stud., područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, Tehničko veleučilište u Zagrebu
 3. dr. sc. Ivica Barišić, prof. struč. stud., područje tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i transport, Veleučilište u Rijeci
 4. dr. sc. Vjekoslav Stojković, prof. struč. stud., područje tehničkih znanosti, polje strojarstvo, Veleučilište Velika Gorica
 5. dr. sc. Zoran Vrhovski, prof. struč. stud., područje tehničkih znanosti, polje temeljne tehničke znanosti, Veleučilište u Bjelovaru

Kontakt: info@zbor-veleucilista.hr

Matično povjerenstvo za područje društvenih znanosti
Članovi:

 1. doc. dr. sc. Lana Ciboci, v. pred., područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, Edward Bernays Visoka škola, predsjednica
 2. doc. dr. sc. Dragan Zlatović, prof. struč. stud., područje društvenih znanosti, polje pravo, Veleučilište u Šibeniku
 3. doc. dr. sc. Berislav Andrlić, prof. struč. stud., područje društvenih znanosti, polje ekonomija, Veleučilište u Požegi
 4. doc. dr. sc. Gordana Nikolić, prof. struč. stud., područje društvenih znanosti, polje ekonomija, Visoka poslovna škola PAR
 5. dr. sc. Slobodan Stojanović, prof. struč. stud., područje društvenih znanosti, polje ekonomija, Veleučilište „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru
 6. doc. dr. sc. Nevenka Breslauer, prof. struč. stud., područje društvenih znanosti, polje kineziologija, Međimursko veleučilište u Čakovcu
 7. prof. dr. sc. Ksenija Butorac, prof. struč. stud., područje društvenih znanosti, polje sigurnosne i obrambene znanosti i polje edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, Visoka policijska škola

Kontakt: info@zbor-veleucilista.hr

Matično povjerenstvo za umjetničko područje
Članovi:

 1. izv. prof. dr. sc. Jana Žiljak Gršić, prof. struč. stud., područje tehničkih znanosti, polje grafička tehnologija, Tehničko veleučilište u Zagrebu, predsjednica
 2. dr. sc. Siniša Bogdanović, prof. struč. stud., područje tehničkih znanosti, polje grafička tehnologija, Visoko učilište Algebra
 3. dr. sc. Dražen Arbutina, prof. struč. stud., područje tehničkih znanosti, polje arhitektura i urbanizam, Tehničko veleučilište u Zagrebu

Kontakt: info@zbor-veleucilista.hr

Odbor za koordinaciju matičnih povjerenstava
Članovi:

 1. dr. sc. Marcela Andreata-Koren, prof. struč. stud., predsjednica matičnog povjerenstva za područje biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda (agronomija), Visoko gospodarsko učilište u Križevcima, predsjednica Odbora
 2. doc. dr. sc. Damir Jugo, prof. struč. stud., predsjednik Vijeća veleučilišta i visokih škola Republike Hrvatske
 3. izv. prof. dr. sc. Josip Čulig, prof. struč. stud., područje biomedicine i zdravstva, polje temeljne medicinske znanosti, Veleučilište Velika Gorica
 4. doc. dr. sc. Mile Marinčić, prof. struč. stud., područje humanističkih znanosti, polje filozofija, Visoka škola Ivanić-Grad
 5. dr. sc. Igor Gukov, prof. struč. stud., područje tehničkih znanosti, polje građevinarstvo, Tehničko veleučilište u Zagrebu
 6. dr. sc. Igor Urbiha, prof. struč. stud., predsjednik matičnog povjerenstva za područje prirodnih znanosti, polje matematika, Tehničko veleučilište u Zagrebu
 7. doc. dr. sc. Lana Ciboci, v. pred., predsjednica matičnog povjerenstva za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, Edward Bernays Visoka škola
 8. izv. prof. dr. sc. Jana Žiljak Gršić, prof. struč. stud., predsjednica matičnog povjerenstva za umjetničko područje, područje tehničkih znanosti, polje grafička tehnologija, Tehničko veleučilište u Zagrebu

Kontakt: info@zbor-veleucilista.hr

Članovi Odbora za koordinaciju matičnih povjerenstava ujedno čine i članove matičnog povjerenstva za interdisciplinarne znanosti.

Dokumenti: