Održana sjednica Odbora za javna veleučilišta i visoke škole Vijeća 

U četvrtak, 7. travnja 2022. je održana četvrta sjednica Odbora javnih veleučilišta i visokih škola Vijeća koju je u Pazinu ugostilo Veleučilište u Rijeci. Sjednicu Odbora vodio je dekan Veleučilišta “Lavoslav Ružička” u Vukovaru doc. dr. sc. Željko Sudarić, prof. v. š., a u središtu rasprave bio je prijedlog novog Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti. Sjednici je prisustvovao i predsjednik Vijeća doc. dr. sc. Damir Jugo, prof. v.š.

Članovi Odbora podržavaju prijedlog novog Zakona koji donosi pozitivne kvalitativne promjene za stručne studije, njihove studente te veleučilišta i visoke škole. Odbor je raspravljao i o dodatnom unapređenju prije spomenutog prijedloga Zakona, a u tu svrhu je iznjedrio moguće izmjene i dopune koje će Vijeće dostaviti Ministarstvu znanosti i obrazovanja u obliku službenog dopisa.

Nakon održanih sjednica oba odbora Vijeća, onog za privatna i onog za javna veleučilišta i visoke škole, Vijeće će objediniti usuglašene sugestije na predloženi tekst Zakona te ih uputiti Ministarstvu znanosti i obrazovanja. Članovi Odbora su na četvrtoj sjednici raspravljali i o upisima studenata u akademskoj godini 2022./2023. te s njima povezanim izazovima.

Održana sjednica Odbora za privatna veleučilišta i visoke škole Vijeća

U četvrtak, 24. ožujka 2022. održana je prva sjednica Odbora privatnih veleučilišta i visokih škola Vijeća na Edward Bernays Visokoj školi za komunikacijski menadžment. Sjednicu Odbora vodio je dekan Visokog učilišta Algebra doc. dr. sc. Mislav Balković, prof. v.š., a u središtu rasprave bio je prijedlog novog Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti. Sjednici je prisustvovao i predsjednik Vijeća doc. dr. sc. Damir Jugo, prof. v.š.

Članovi Odbora podržavaju novi prijedlog Zakona koji donosi ozbiljne kvalitativne pomake za stručne studije, studente stručnih studija te veleučilišta i visoke škole. Dekani privatnih veleučilišta i visokih škola pozdravljaju odredbu kojom se mijenjaju stručni nazivi koje studenti stječu završetkom stručnih studija. Predloženi stručni naziv „stručnog magistra“ uvelike bi doprinjeo pozicioniranju alumnija stručnih studija u gospodarskoj javnosti i među samim poslodavcima, ali i u međunarodnoj zajednici. Članovi Odbora za privatna veleučilišta i visoke škole usuglasili su i set sugestija na predloženi tekst Zakona koji će Vijeće veleučilišta i visokih škola službeno uputiti Ministarstvu znanosti i obrazovanja.

Vijeće poziva sve dionike, nastavnike i studente, sustava stručnih studija da se uključe u javnu raspravu koja će uskoro biti dostupna. U svrhu dodatnog unapređenja prijedloga izmjena i dopuna Zakona predlažu nekoliko mogućih izmjena i dopuna koje će Vijeće Ministarstvu znanosti i obrazovanja dostaviti u obliku službenog očitovanja.

Po održavanju sjednice Odbora za javna veleučilišta i visoke škole koja je predviđena za 7. travnja 2022. godine, Vijeće će objediniti sugestije na predloženi tekst Zakona te ih uputiti Ministarstvu znanosti i obrazovanja.

Održana druga sjednica Odbora za javna veleučilišta i visoke škole

U utorak, 8. lipnja 2021. održana je druga sjednica Odbora za javna veleučilišta i visoke škole Vijeća veleučilišta i visokih škola pod predsjedanjem dr. sc. Željka Sudarića. Sjednica Odbora održala se u Centru održivog razvoja na Međimurskom veleučilištu u Čakovcu. U središtu rasprave bile su specifične teme za javna visoka učilišta poput pravnih pitanja vezana uz radno-pravne odnose, upisa u akademsku godinu 2021. / 2022. te brojnih drugih pitanja.

Domaćin sjednice, dekan Međimurskog veleučilišta u Čakovcu doc. dr. sc. Igor Klopotan u pozdravljajući nazočne istaknuo je kako kroz razvoj i stalna ulaganja, veleučilišta i visoke škole žele pružiti što kvalitetnije obrazovanje i jačati poziciju stručnih studija. Okupljenim dekanima je povodom sjednice Odbora predstavljen i novootvoreni Centar održivog razvoja MEV-a, za koji se može reći kako je rezultat uspješnog povlačenja sredstava iz fondova EU, a ujedno i poticaj drugim visokim učilištima za slične projekte.

Sjednici je prisustvovao i predsjednik Vijeća veleučilišta i visokih škola doc. dr. sc. Damir Jugo.

Održana prva sjednica Odbora za pravna pitanja Vijeća

U utorak, 11. svibnja 2021. održana je prva sjednica Odbora za pravna pitanja Vijeća veleučilišta i visokih škola Republike Hrvatske. Sjednicu je vodio predsjednik Odbora dr. sc. Ljubo Runjić, prof. v. š. Online sjednici prisustvovali su članovi: glavna tajnica Vijeća Marija Baričević, Lidija Derdić (Veleučilište Velika Gorica), Zdravka Bilić (Veleučilište u Bjelovaru), Marija Maja Korunek (Međimursko veleučilište u Čakovcu), Marin Kundić (Veleučilište u Karlovcu), Nina Nemčić (Veleučilište Baltazar Zaprešić), Ivan Belaj (Veleučilište „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru) i Elvira Rakić (Poslovno veleučilište Zagreb).

Teme prve sjednice bile su vezane uz specifična pitanja studenata i alumnija tehničkih usmjerenja koji studije završavaju na stručnim studijima. Članovi Odbora raspravljali su o nemogućnosti članstva stručnih specijalista inženjera prometa (struč. spec. ing. traff.) u Hrvatskoj komori inženjera tehnologije prometa i transporta, koji su ujedno i onemogućeni pristupiti polaganju stručnog ispita. Također, na sjednici se raspravljalo i o prijedlogu izmjena Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi, a u kojem su uočeni različiti uvjeti za zapošljavanje nastavnika, ovisno o završenoj vrsti studijskog programa. 

Predsjednik Odbora dr. sc. Ljubo Runjić, prof. v. š. izvijestit će o zaključcima s prve sjednice Odbora na sljedećoj sjednici Vijeća veleučilišta i visokih škola, nakon čega će Vijeće pristupiti daljnjim koracima. Odbor za pravna pitanja osnovan je na 12. sjednici Vijeća o čemu možete pročitati više na poveznici.

Osnovani Odbor za pravna pitanja i Odbor za privatna veleučilišta i visoke škole

Na 12. sjednici Vijeća veleučilišta i visokih škola održanoj u četvrtak, 14. travnja 2021. donesene su odluke o osnivanju Odbora za pravna pitanja te Odbora za privatna veleučilišta i visoke škole. Odbor za pravna pitanja razmatrat će pravna pitanja iz djelokruga izvođenja stručnih studija te djelatnosti Vijeća veleučilišta i visokih škola. Odbor za privatna veleučilišta i visoke škole bavit će se specifičnim pitanjima za privatna veleučilišta i visoke škole te privatno visoko obrazovanje u cjelini.

Za predsjednika Odbora za pravna pitanja izabran je dr. sc. Ljubo Runjić, dekan Veleučilišta u Šibeniku. Od 2008. sudjeluje u nastavnom procesu Veleučilišta u Šibeniku, a kao gostujući predavač je predavao na mnogim europskim visokim učilištima. Autor je dvije knjige – Međunarodnopravni subjektivitet međunarodnih organizama u suvremenom međunarodnom pravu (2016.) i Pravo međunarodnih organizacija (2019.) te više znanstvenih i stručnih radova iz područja međunarodnog prava. Za članove Odbora za pravna pitanja imenovani su i glavna tajnica Vijeća veleučilišta i visokih škola Marija Baričević, Elvira Rakić (Poslovno veleučilište Zagreb), Marin Kundić (Veleučilište u Karlovcu), Zdravka Bilić (Veleučilište u Bjelovaru), Ivan Belaj (Veleučilište Lavoslav Ružička u Vukovaru), Marija Korunek (Međimursko veleučilište), Lidija Derdić (Veleučilište Velika Gorica) i Nina Nemčić (Veleučilište Baltazar Zaprešić).

Za predsjednika Odbora za privatna veleučilišta i visoke škole izabran je doc. dr. sc. Mislav Balković, dekan Visokog učilišta Algebra. U području obrazovanja aktivan je od 1998., a 2009. preuzima dužnost dekana Visokog učilišta Algebra. Izabrani predsjednik Odbora sudjelovao je u izradi mnogih strategija i prijedloga zakonskih okvira te aktivno participirao u radu niza stručnih tijela u visokom obrazovanju. U radu ovoga Odbora sudjeluju dekani privatnih visokih učilišta, veleučilišta i visokih škola. U dva mandata bio je predsjednik granske udruge poslodavaca u obrazovanju Hrvatske udruge poslodavaca (HUP), a trenutno obnaša dužnost člana izvršnog odbora Hrvatske udruge poslodavaca. Za članove Odbora za privatna veleučilišta i visokih škola imenovani su dekani svih privatnih veleučilišta i visokih škola u sastavu Vijeća veleučilišta i visokih škola.

Predsjednik Odbora za javna veleučilišta i visoke škole održao radni sastanak s ministrom pravosuđa i uprave Republike Hrvatske

U Ministarstvu pravosuđa i uprave Republike Hrvatske, 12. veljače 2021., dekan Veleučilišta „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru i predsjednik Odbora Vijeća za javna veleučilišta i visoke škole dr. sc. Željko Sudarić, prof. v. š. održao je radni sastanak s ministrom dr. sc. Ivanom Malenicom.

Tom prigodom predsjednik Odbora Sudarić i ministar Malenica dotaknuli su se bitnih tema vezanih za daljnji razvoj stručnih studija u Republici Hrvatskoj, kao i prijedloga izmjena i dopuna Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru koje Vijeće veleučilišta i visokih škola snažno podupire. Na sastanku se razgovaralo i o prijedlogu Odbora za javna veleučilišta i visoke škole na temu koeficijenata složenosti poslova u javnim službama.