Raspisan javni poziv za dodjelu nagrada i priznanja Zbora veleučilišta u 2024.

Zbor veleučilišta donio je odluku o raspisivanju javnog poziva za dodjelu nagrada i priznanja u 2024. godini na temelju odredbe članka 9. Pravilnika o nagradama i priznanjima Zbora veleučilišta Republike Hrvatske te na temelju Odluke donesene na 4. sjednici održanoj 9. svibnja 2024.

Tom je prigodom imenovano i pripadajuće Povjerenstvo koje će analizirati pristigle prijave i prijedloge te Zboru predložiti dobitnike za ovu godinu.

Javni poziv je otvoren od 10. svibnja do 9. lipnja.

Nagrade i priznanja dodjeljuju se u tri kategorije:

ZLATNA PLAKETA ZBORA VELEUČILIŠTA

Najviše je priznanje Zbora veleučilišta koje se dodjeljuje pravnim ili fizičkim osobama izvan Zbora veleučilišta, odnosno veleučilišta koja u okviru njega djeluju, za posebne zasluge i trajan doprinos razvoju Zbora veleučilišta, stručnih studija i veleučilišta u cjelini te promicanju njihovog položaja i ugleda u Republici Hrvatskoj i/ili inozemstvu.

POVELJA ZBORA VELEUČILIŠTA

Povelja za doprinos razvoju stručnih studija u Republici Hrvatskoj dodjeljuje se istaknutim pojedincima, koji su zaposlenici ili umirovljeni zaposlenici veleučilišta, za posebne zasluge i trajan doprinos razvoju Zbora veleučilišta, stručnih studija te veleučilišta u cjelini te promicanju njihovog položaja i ugleda u Republici Hrvatskoj i/ili inozemstvu.

PRIZNANJE ZBORA VELEUČILIŠTA

Priznanje za poseban doprinos razvoju stručne i nastavne djelatnosti dodjeljuje se zaposlenicima ili umirovljenim zaposlenicima veleučilišta za cjelokupni radni opus u okviru stručnih studija, doprinos unaprjeđenju nastavnog, stručnog i/ili znanstvenog rada, realizaciji stručnih i/ili znanstvenih projekata, istaknutom suradnjom s gospodarstvom te postignute visoke standarde kvalitete u svojem radu.

Godišnje se može dodijeliti najviše sedam Priznanja, po jedno za svako od sljedećih područja:

  (1) biomedicina i zdravstvo,
  (2) biotehničke znanosti,
  (3) humanističke znanosti,
  (4) prirodne znanosti,
  (5) tehničke znanosti,
  (6) društvene znanosti te
  (7) umjetničko područje.

  Prijave na javni poziv mogu podnijeti predsjednik Zbora veleučilišta, članovi Zbora veleučilišta s pravom odlučivanja, veleučilišta koja djeluju u Zboru veleučilišta te Vijeće studenata veleučilišta.

  Priznanja i nagrade Zbora veleučilišta dodjeljuju se u obliku pisanog priznanja, a mogu se dodijeliti i u obliku odgovarajuće statue.

  Prijedlozi za Zlatnu plaketu i Povelju Zbora veleučilišta (točke 1. i 2. podnose se u pisanom obliku i obavezno sadrže odgovarajuće obrazloženje o ispunjavanju nužnih uvjeta.

  Obrasci za prijavu kandidata za priznanje Zbora veleučilišta mogu se preuzeti na internetskoj stranici Zbora veleučilišta www.zbor-veleucilista.hr, a u prilogu obavezno sadrže i dokumentaciju koja dokazuje činjenice iz prijedloga.

  Prijave se s potpunom dokumentacijom dostavljaju e-mailom na adresu priznanjainagrade@zbor-veleucilista.hr.

  Javni poziv otvoren je od 10. svibnja 2024. do 10. lipnja 2024.

  Nepotpune, neobrazložene i nepravodobno predane prijave neće se razmatrati.

  KLASA: 025-08/24-07/03
  URBROJ: 355-02-02-24-02
  Zagreb, 9. svibnja 2024. godine

  Četvrta sjednica Zbora veleučilišta: Raspisan javni poziv za nagrade i priznanja, imenovani članovi dvaju odbora

  U četvrtak, 9. svibnja 2024. godine održana je na Veleučilištu Edward Bernays četvrta sjednica Zbora veleučilišta Republike Hrvatske.

  Zbor veleučilišta donio je odluku o raspisivanju javnog poziva za dodjelu nagrada i priznanja u 2024. godini, a imenovano je i pripadajuće Povjerenstvo koje će analizirati pristigle prijave i prijedloge te Zboru predložiti dobitnike za ovu godinu. Javni poziv ove je godine otvoren od 10. svibnja do 9. lipnja, a veleučilišta i drugi ovlašteni predlagatelji svoje kandidate mogu Povjerenstvu svoje prijedloge slati na mail adresu priznanjainagrade@zbor-veleucilista.hr.

  Zbor veleučilišta donio je i odluku o o raspodjeli predviđenih sredstava za financiranje studentskih zborova i studentskih programa javnih veleučilišta iz sredstava državnog proračuna za 2024. godinu.

  Na temelju pokrenutog postupka razrješenja člana Matičnog povjerenstva za humanističke znanosti, Zbor veleučilišta jednoglasno je donio odluku o razrješenju članice Matičnog povjerenstva za humanističke znanosti te će Ministarstvu znanosti i obrazovanja uputiti zahtjev za ponovnim raspisivanjem javnog poziva za popunu Matičnih povjerenstava u kojima nisu imenovani svi članovi.

  Članovi Zbora veleučilišta donijeli su i odluke o imenovanju članova Odbora za međunarodnu suradnju te predsjednicu i članove Odbora glavnih tajnica / tajnika. Za predsjednicu Odbora glavnih tajnica / tajnika imenovana je glavna tajnica Veleučilišta u Rijeci Đurđica Pajalić Karajković, univ. mag. iur.

  Sveučilište Algebra i EURASHE: ‘Fleksibilno osiguravanje kvalitete poticajno za transnacionalnu međuinstitucijsku suradnju’ – Poziv na sudjelovanje!

  Sveučilište Algebra i EURASHE organiziraju zajedničko događanje pod nazivom “Fleksibilno osiguravanje kvalitete poticajno za transnacionalnu međuinstitucijsku suradnju”, koje će se održati 19. ožujka 2024. na kampusu Sveučilišta Algebra u Gradišćanskoj 24. u sklopu Međunarodnog tjedna na Sveučilištu Algebra.

  Događanje je zamišljeno kao susret stručnjaka u području osiguranja kvalitete u visokom obrazovanju koji će razgovarati o konceptu fleksibilnosti u kontekstu priznavanja razdoblja studija u inozemstvu i prekograničnog osiguravanja kvalitete koji podržavaju studentsku mobilnost.

  Sudionici će, potaknuti vrijednostima koje europska transnacionalna suradnja u visokom obrazovanju donosi, biti upoznati s iskustvima alijansi europskih sveučilišta koje razvijaju združene studentske programe, dodjeljuju združene kvalifikacije te dizajniraju transnacionalne individualne putove učenja.

  Također, u okviru programa predviđeno je predstavljanje primjera primjene fleksibilnosti u dizajnu učenja i poučavanja na visokom učilištu u Nizozemskoj, a na kraju programa, razgovor sa studentima o njihovim očekivanjima prema fleksibilnim pristupima u učenju i poučavanju.

  Preliminarni program događanja kao i kao i link za registraciju nalazi se na poveznici: https://www.algebra.hr/visoko-uciliste/en/kampanje/international-weekend-2024/application/

  Izabrani novi članovi Matičnih povjerenstva Zbora Veleučilišta

  Novi članovi šest Matičnih povjerenstava Zbora Veleučilišta Republike izabrani su na 3. redovitoj sjednici održanoj u četvrtak, 15. veljače 2024. u prostorijama Veleučilišta Edward Bernays u Zagrebu.

  Izabrani su članovi Matičnog povjerenstva za područje Biomedicine i zdravstva (4 člana), Matičnog povjerenstva za područje Biotehničkih znanosti (3 člana), Matičnog povjerenstva za područje društvenih znanosti (7 članova), Matičnog povjerenstva za područje humanističkih znanosti (3 člana), Matičnog povjerenstva za područje prirodnih znanosti (3 člana) te Matičnog povjerenstva za područje tehničkih znanosti (5 članova).

  Novi članovi Matičnih povjerenstava izabrani su sukladno članku 4. stavku 3. Pravilnika o ustrojstvu, djelokrugu i načinu rada matičnih povjerenstava, Ministarstva znanosti i obrazovanja, tajnim glasovanjem na vrijeme od četiri godine.

  S obzirom da se na javni poziv za imenovanje članova Matičnih povjerenstava za umjetničko područje te za područje biomedicine i zdravstva nije prijavio dovoljan broj kandidata, isti će se morati ponoviti.

  Novoimenovani članovi Matičnih povjerenstava Zbora veleučilišta Republike Hrvatsku su:

  I. MATIČNO POVJERENSTVO ZA PODRUČJE BIOMEDICINE I ZDRAVSTVA

  1. MIRNA ŽULEC, Veleučilište Ivanić-Grad, područje biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti
  2. BOJAN BIOČINA, Zdravstveno veleučilište u Zagrebu, područje biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti
  3. SNJEŽANA ČUKLJEK, Zdravstveno veleučilište u Zagrebu, područje biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti
  4. SNJEŽANA KAŠTELAN, Veleučilište Velika Gorica, područje biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti

  II. MATIČNO POVJERENSTVO ZA PODRUČJE BIOTEHNIČKIH ZNANOSTI

  1. SLAVICA DUDAŠ, Veleučilište u Rijeci, područje biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda (agronomija)
  2. TATJANA JELEN, Veleučilište u Križevcima, područje biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda (agronomija)
  3. BOJAN MATIJEVIĆ, Veleučilište u Karlovcu, područje biotehničkih znanosti, polje prehrambena tehnologija

  III. MATIČNO POVJERENSTVO ZA PODRUČJE DRUŠTVENIH ZNANOSTI

  1. DRAGAN ZLATOVIĆ, Veleučilište u Šibeniku, područje društvenih znanosti, polje pravo
  2. MLADENA BEDEKOVIĆ, Veleučilište u Virovitici, područje društvenih znanosti, polje ekonomija
  3. SLOBODAN STOJANOVIĆ, Veleučilište „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru, područje društvenih znanosti, polje ekonomija
  4. LJERKA TOMLJENOVIĆ, Veleučilište u Rijeci, područje društvenih znanosti, polje ekonomija
  5. ALEN ŠIMEC, Tehničko veleučilište u Zagrebu, područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti
  6. JASMINKA SAMARDŽIJA, RIT Croatia, područje društvenih znanosti, polje ekonomija
  7. MATEJA PETRAČIĆ, Veleučilište u Karlovcu, područje društvenih znanosti, polje ekonomija

  IV. MATIČNO POVJERENSTVO ZA PODRUČJE HUMANISTIČKIH ZNANOSTI

  1. BILJANA STOJAKOVIĆ, Tehničko veleučilište u Zagrebu, područje humanističkih znanosti, polje filologija
  2. EVELINA MIŠČIN, RIT Croatia, područje humanističkih znanosti, polje filologija
  3. DAFNE VIDANEC, Veleučilišta Baltazar Zaprešić, područje humanističkih znanosti, polje filozofija

  V. MATIČNO POVJERENSTVO ZA PODRUČJE PRIRODNIH ZNANOSTI

  1. ANA MOJSOVIĆ ĆUIĆ, Zdravstveno veleučilište u Zagrebu, područje prirodnih znanosti, polje biologija
  2. ANĐA VALENT, Tehničko veleučilište u Zagrebu, područje prirodnih znanosti, polje matematika
  3. SLAVEN LULIĆ, Veleučilište u Karlovcu, područje prirodnih znanosti, polje fizika

  VI. MATIČNO POVJERENSTVO ZA PODRUČJE TEHNIČKIH ZNANOSTI

  1. FRANE UREM, Veleučilište u Šibeniku, područje tehničkih znanosti, polje računarstvo
  2. ZORAN VRHOVSKI, Veleučilište u Bjelovaru, područje tehničkih znanosti, polje temeljne tehničke znanosti
  3. DARKO VIROVAC, Veleučilište Velika Gorica, područje tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i transport
  4. IVICA DODIG, Tehničko veleučilište u Zagrebu, područje tehničkih znanosti, polje računarstvo
  5. IGOR GUKOV, Tehničko veleučilište u Zagrebu, područje tehničkih znanosti, polje građevinarstvo

  Za razdoblje 2023. – 2027.: Izabrani novi potpredsjednici Zbora veleučilišta

  Na 2. redovitoj sjednici Zbora veleučilišta održanoj u utorak, 12. prosinca 2023. u prostorijama Veleučilišta Edward Bernays izabrani su novi potpredsjednici Zbora veleučilišta za razdoblje 2023. – 2027. 

  Na prijedlog predsjednika Zbora veleučilišta izv. prof. dr. sc. Damira Juge za potpredsjednika iz reda javnih veleučilišta imenovan je dekan Veleučilišta „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru doc. dr. sc. Željko Sudarić, prof. struč. stud., a za potpredsjednicu iz reda privatnih veleučilišta imenovana je dekanica RIT Croatia dr. sc. Irena Guszak.

  Na tim pozicijama zamijeniti će dosadašnje potpredsjednike, dekanicu Veleučilišta PAR doc. dr. sc. Gordanu Nikolić te dekana Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Krešimira Rotima, kojima se Zbor veleučilišta ovom prigodom zahvaljuje na njihovom dosadašnjem angažmanu te doprinosu radu i razvoju studija u Republici Hrvatskoj.  

  Dekan Veleučilišta „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru doc. dr. sc. Željko Sudarić doktor je znanosti iz znanstvenog polja ekonomije, grane menadžmenta, profesor visoke škole i dekan Veleučilišta „Lavoslav Ružička” u Vukovaru. Prije stupanja na dužnost dekana obnašao je dužnost voditelja Studentskog poduzetničkog inkubatora. Autor je veleučilišnog udžbenika, znanstvenih i stručnih radova na međunarodnim konferencijama, urednik nastavnih udžbenika i predsjednik organizacijskog te programsko-znanstvenog odbora više međunarodnih konferencija.

  Uspješno je završio nekoliko stručnih edukacija vezanih uz financije i marketing te u ulozi voditelja sudjelovao u realizaciji EU projekata vezanih za zapošljivost i jačanje socijalnog dijaloga. Dobitnik je priznanja Grada Ivanić-Grada za znanstveni i stručni doprinos u razvoju visoke škole.

  Dekanica RIT Croatia dr. sc. Irena Guszak započela je svoju karijeru u ICT industriji, u području marketinga i prodajnog savjetovanja. Iako je inicijalno bila fokusirana na razvoj karijere u korporativnom svijetu, ljubav prema učenju, obrazovanju i prenošenju znanja prevladala je, i 2006. godine odlučila se posvetiti isključivo obrazovanju. Na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu je kao viša asistentica, uz nastavu i znanstveno-istraživački rad, bila tajnica specijalističkog poslijediplomskog studija, te ko-autor, koordinator i nastavnik programa cjeloživotnog učenja. RIT Croatia se pridružila 2013. godine kao nastavnica iz područja marketinga te je 2017. godine preuzela poziciju prodekanice. Objavila je niz znanstvenih i stručnih radova iz područja maloprodaje i ponašanja potrošača.

  Druga sjednica Zbora veleučilišta: predstavljeni Standardi kvalitete za vrednovanje u postupcima reakreditacije

  U utorak, 12. prosinca 2023. u prostorijama Veleučilišta Edward Bernays održana je druga redovita sjednica Zbora veleučilišta Republike Hrvatske.   Na sjednici su sudjelovale ravnateljica i zamjenica ravnateljice Agencije za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) izv. prof. dr. sc. Danijela Horvatek Tomić te dr. sc. Irena Petrušić koje su nazočne informirale o aktivnostima koje AZVO trenutno provodi te detaljno predstavile nove Standarde kvalitete za vrednovanje u postupku reakreditacije visokih učilišta. Zbor veleučilišta donio je odluku o stručnim prijediplomskim i stručnim diplomskim studijskim programima iz područja biotehničkih znanosti kojim se stječe stručni naziv prvostupnik (baccalaureus) inženjer uz naznaku struke i magistar inženjer uz naznaku struke. Na temelju Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju, Zbor veleučilišta donio je ovu odluku za studijske programe koje izvode Veleučilište u Križevcima, Veleučilište u Rijeci, Veleučilište u Karlovcu i Veleučilište „Marko Marulić“ u Kninu.  

  Na sjednici su izabrani i novi potpredsjednici Zbora veleučilišta za razdoblje 2023. – 2027. Na prijedlog predsjednika Zbora veleučilišta za potpredsjednika iz reda javnih veleučilišta imenovan je dekan Veleučilišta „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru doc. dr. sc. Željko Sudarić, prof. struč. stud., a za potpredsjednicu iz reda privatnih veleučilišta imenovana je dekanica RIT Croatia dr. sc. Irena Guszak.

  Zbor veleučilišta raspravljao je i o pitanjima iz djelokruga rada Gospodarsko-socijalnog vijeća, prije svega na temu „visoko obrazovanje i tržište rada“.

  Na Veleučilištu u Rijeci održan prvi Susret stručnih službi Zbora veleučilišta

  U organizaciji Veleučilišta u Rijeci, a pod pokroviteljstvom Zbora veleučilišta Republike Hrvatske, održao se u Rijeci 13. listopada 2023. godine prvi Susret stručnih službi Zbora veleučilišta koji je okupio više od 80 djelatnika stručnih službi svih veleučilišta koja djeluju u Republici Hrvatskoj.

  Na ovom se susretu namijenjenom djelatnicima pravnih, kadrovskih, financijsko-računovodstvenih te informatičkih i studentskih službi raspravljalo o novostima koje je za djelovanje veleučilišta i njegove stručne službe donio Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti. Raspravljalo se i o sustavu financiranja javnih veleučilišta i programskim ugovorima te rezultatima prethodnog ciklusa reakreditacije veleučilišta. Sudionicima susreta predstavljeni su i novi Pravilnik o provedbi postupka reakreditacije visokih učilišta i Standardi kvalitete za vrednovanje u postupku reakreditacije visokih učilišta.

  O Zakonu o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti sudionicima je govorio prof. dr. sc. Dario Đerđa, dekan Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, o postupcima reakreditacije gđa Ivana Borošić, načelnica Odjela za akreditaciju u visokom obrazovanju u Agenciji za znanost i visoko obrazovanje, a o financiranju javnih veleučilišta te programskim ugovorima gđa Mirela Zagorac, načelnica Sektora za financijske poslove u Ministarstvu znanosti i obrazovanja.

  Sudionike skupa iz cijele Hrvatske pozdravili su izv. prof. dr. sc. Damir Jugo, predsjednik Zbora veleučilišta Republike Hrvatske i dekan Veleučilišta Edward Bernays, te mr. sc. Marino Golob, dekan Veleučilišta u Rijeci.    

  Prva sjednica Zbora veleučilišta: članovima predstavljene aktivnosti i projekti Agencije za mobilnost i programe Europske unije

  U utorak, 3. listopada 2023. u prostorijama Veleučilišta Edward Bernays, održana je sjednica Zbora veleučilišta, prva u novom mandatnom razdoblju Zbora kojim predsjeda izv. prof. dr. sc. Damir Jugo, prof. struč. stud.   Na sjednici su sudjelovali predstavnici Agencije za mobilnost i programe Europske unije predviđeni ravnateljicom mr. sc. Antonijom Gladović koji su predstavili aktivnosti Agencije i novitete unutar programa koje Agencija podupire ili provodi. Valerija Posavec iz Odjela Erasmus+ za područja mladih predstavila je rad Odjela te projekt Youthpass kao alat Europske komisije za planiranje, praćenje, vrednovanje i priznavanje rezultata neformalnog i informalnog učenja svih sudionika u projektima programa Erasmus+.  

  Na sjednici je donesena Odluka o održavanju i financijskoj podršci Susreta stručnih službi koji će se održati u Rijeci, 13. listopada 2023., a imenovani su i predstavnici Zbora veleučilišta u povjerenstvima za dodjelu državnih stipendija. U Povjerenstvo za dodjelu državnih STEM stipendija imenovana je prof. dr. sc. Jana Žiljak Gršić, dekanica Tehničkog veleučilišta u Zagrebu, a u Povjerenstvo za dodjelu državnih stipendija na temelju socio-ekonomskog statusa doc. dr. sc. Igor Klopotan, dekan Međimurskog veleučilišta u Čakovcu.

  Zbor veleučilišta pokrovitelj konferencije Slobodne Dalmacije „Perspektive razvoja stručnih studija u Hrvatskoj”

  U organizaciji Slobodne Dalmacije i Šibenskog lista, a pod pokroviteljstvom Zbora veleučilišta Republike Hrvatske u četvrtak 6. srpnja 2023. je u Šibeniku održana konferencija “Perspektive razvoja stručnih studija u Hrvatskoj”. Pozdravne i uvodne govore nazočnima su uputili gradonačelnik grada Šibenika dr. Željko Burić te župan Šibensko-kninske županije dr. sc. Marko Jelić. Uvodno izlaganje održao je predsjednik Zbora veleučilišta i dekan Veleučilišta Edward Bernays izv. prof. dr. sc. Damir Jugo.

  Sudionici konferencije gotovo su unisono istaknuli internacionalizaciju koja otvara mogućnost da obrazovanje postane uspješan izvozni proizvod, privlačeći strane studente da studiraju u Hrvatskoj, ali i konstantnu prilagodbu tržištu rada i potrebama poslodavaca kroz razvoj kompetentnih studijskih programa kao ključ daljnjeg razvoja veleučilišta i stručnih studija u Hrvatskoj.

  U uvodnom izlaganju istaknuto je kako su ključne prednosti stručnih studija brza zapošljivost studenata, većinom već za vrijeme studija, ali i mogućnost poslodavaca da bez administrativnih prepreka dijele znanje i iskustva sa studentima. Također, važno je istaknuti da stručni studiji stvaraju manje financijsko opterećenje za državu u usporedbi sa sveučilišnim studijima.

  Uslijedila je panel-rasprava koju je moderirao novinar Slobodne Dalmacije Saša Ljubičić, a u kojoj su sudjelovali dekan Veleučilišta u Šibeniku dr. sc. Ljubo Runjić, dekan Veleučilišta Aspira Alen Jerkunica, dekanica Veleučilišta “Marko Marulić” u Kninu Lovorka Blažević, prodekan za nastavu RIT Croatia dr. sc. Milivoj Marković te dekan Veleučilišta Baltazar Zaprešić izv. prof. dr. sc. Ivan Ružić.

  Sudionici panela zaključili su kako Veleučilišta u ruralnim područjima Hrvatske imaju ključnu ulogu u zadržavanju stanovništva, pružanju kvalitetnih radnika poslodavcima i privlačenju studenata iz drugih županija te imaju svoju vrijednost i važnost u demografskom i gospodarskom smislu.

  Članak o konferenciji možete pročitati na linku.

  Održana svečana sjednica Zbora veleučilišta: dodijeljene nagrade i priznanja Zbora veleučilišta

  U petak, 7. srpnja 2023. održana je svečana sjednica Zbora veleučilišta čiji je domaćin bilo Veleučilište u Šibeniku. Na svečanoj sjednici održanoj u Kući umjetnosti Arsen, dodijeljene su nagrade i priznanja Zbora veleučilišta.

  Priznanje Zbora za poseban doprinos u području društvenih znanosti dodijeljeno je doc. dr. sc. Slobodan Stojanović, prof. struč. stud.

  Uz priznanje, dodijeljene su i Povelje Zbora za doprinos razvoju stručnih studija u Republici Hrvatskoj.

  Povelja Zbora dodijeljena je studentskoj inicijativi 300=300 koja je imala veliku ulogu pri izradi i implementaciji Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti.

  Povelju je dobio i izv. prof. dr. sc. Robert Kopal, prof. struč. stud, istaknutom pojedincu i profesoru veleučilišta Effectus, za doprinos u razvoju stručnih studija u RH.

  Povelja Zbora za doprinos i razvoj stručnih studija u RH dodijeljena je i Visokoj školi Algebra.

  Povelju za doprinos u razvoju stručnih studija u RH kao istaknuti pojedinac i bivši profesor Tehničkog veleučilišta u Zagrebu dobio je i prof. dr. sc. Dragutin Ščap.

  Na svečanoj sjednici su, uz čelnike svih veleučilišta u Republici Hrvatskoj i predstavnike studenata, sudjelovali i državni tajnik Ministarstva znanosti i obrazovanja Ivica Šušak, gradonačelnik grada Šibenika dr. Željko Burić te župan Šibensko-kninske županije dr. sc. Marko Jelić Uoči sjednice, dan ranije održana je konferencija „Perspektive razvoja stručnih studija u Hrvatskoj” u organizaciji Hanza Medije, Slobodne Dalmacije i Šibenskog lista na kojem su sudjelovali i članovi Zbora.