Predsjednik Odbora za javna veleučilišta sudjelovao na stručnom skupu Osiguranje uključivosti obrazovanja kroz podršku studentima s invaliditetom

Povodom Međunarodnog dana obrazovanja 24. siječnja, Koordinacija pravobraniteljice za osobe s invaliditetom za podršku u visokom obrazovanju organizirao je stručni skup pod nazivom Osiguranje uključivosti obrazovanja kroz podršku studentima (s invaliditetom): Dokle smo došli i kako dalje? Stručni skup održan je pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Na skupu je kao predstavnik Zbora veleučilišta sudjelovao doc. dr. sc. Željko Sudarić, prof. struč. stud., predsjednik Odbora za javna veleučilišta Zbora veleučilišta i dekan Veleučilišta Lavoslav Ružička u Vukovaru.

Na skupu je prikazan rad službi za podršku studentima na visokim učilištima te su otvorena pitanja potrebnih sustavnih unaprjeđenja kako bi navedene službe mogle nastaviti pružati odgovarajuću podršku studentima s invaliditetom, ali i studentima pripadnicima ostalih ranjivih i podzastupljenih skupina, kao i svim studentima i nastavnicima u radu s njima.

Jedan od ključnih zaključaka skupa jest da je, uz donošenje zakonskih akata koji će regulirati ovo područje, nužno osiguravanje zapošljavanja dovoljnog broja djelatnika u službama podrške kao i drugih resursa potrebnih za osiguranje uključivosti visokog obrazovanje. Više o skupu pročitajte na poveznici.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u vezi s prijedlogom Nacionalnih kriterija za izbor na nastavno radno mjesto na veleučilištu

Zbor veleučilišta Republike Hrvatske pokrenuo je postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u vezi s prijedlogom Nacionalnih kriterija za izbor na nastavno radno mjesto na veleučilištu (Nacionalnih veleučilišnih kriterija). Nacionalni veleučilišni kriteriji upućeni u postupak savjetovanja izrađeni su od strane radne skupine Zbora veleučilišta Republike Hrvatske, a prethodno su detaljno raspravljeni od strane članova Zbora veleučilišta Republike Hrvatske.

Postupak savjetovanja započeo je 29. prosinca 2022. godine, a provodi se putem aplikacije e-Savjetovanja. Savjetovanju koje će biti otvoreno 30 dana, do 29. siječnja 2023. godine. može se pristupiti putem sljedeće poveznice.

Nacionalni veleučilišni kriteriji definiraju uvjete za zapošljavanje osoba na nastavna radna mjesta predavača, višeg predavača, profesora stručnog studija, profesora stručnog studija u trajnom izboru, lektora, višeg lektora, umjetničkog suradnika, višeg umjetničkog suradnika i umjetničkog savjetnika na veleučilištima u Republici Hrvatskoj. Na temelju članka 39. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti („Narodne novine“, br. 119/2022) Nacionalne veleučilišne kriterije donosi Zbor veleučilišta Republike Hrvatske.

Održana 2. redovita sjednica Zbora veleučilista: u središtu rasprave Nacionalni veleučilišni kriteriji

U srijedu, 7. prosinca 2022. održana je druga sjednica Zbora veleučilišta u prostorijama Edward Bernays Visoke škole.

 Na sjednici su potvrđene izmjene predstavnika Zbora veleučilišta u radnoj skupini Ministarstva znanosti i obrazovanja za izradu Nacrta Pravilnika o kriterijima priznavanja i vrednovanja u svrhu nastavka obrazovanja na razini visokog obrazovanja.

Zbor je raspravljao o Inicijativi za izmjenu Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijenata složenosti poslova nastavnih radnih mjesta profesor stručnog studija i profesor stručnog studija u trajnom izboru.

Središnja tema sjednice bila je rasprava o posljednjem prijedlogu Nacionalnih kriterija za izbor na nastavno radno mjesto na veleučilištu odnosno Nacionalnim veleučilišnim kriterija. Naime, sukladno odredbama Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, Zbor veleučilišta dužan je u roku od tri mjeseca od stupanja na snagu Zakona donijeti Nacionalne veleučilišne kriterije.

Postupak izrade novih kriterija za izbor na nastavna radna mjesta započet je još tijekom 2020. godine s motivom podizanja kriterija i posljedično razine kvalitete nastavnog kadra na veleučilištima i visokim školama.

Predviđeno je da Zbor veleučilišta Nacionalne veleučilišne kriterije usvoji tijekom siječnja 2023. godine.

Održana 1. sjednica Zbora veleučilišta: usvojeni Poslovnik o radu te izabrani kandidati za Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje, znanost i tehnološki razvoj

U četvrtak, 10. studenog 2022. održana je prva sjednica Zbora veleučilišta u prostorijama Edward Bernays Visoke škole. Na sjednici je usvojen Poslovnik o radu Zbora veleučilišta te je donesena Odluka o novom vizualnom identitetu Zbora veleučilišta.

Središnja točka sjednice bio je izbor kandidata Zbora veleučilišta za članove Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje, znanost i tehnološki razvoj. Tajnim glasovanjem između pristiglih prijedloga, Zbor veleučilišta odlučio je da kandidati za članove NVVOZTR iz reda profesora stručnih studija budu dr. sc. Sanja Gongeta s Veleučilišta Lavoslav Ružička u Vukovaru te izv. prof. dr. sc. Leo Mršić s Visokog učilišta Algebra.

Zbor veleučilišta za svog je predstavnika u postupku pregovora za sklapanje kolektivnog ugovora za područje visokog obrazovanja, znanstvene i umjetničke djelatnosti imenovao doc. dr. sc. Željka Sudarića, prof. struč. stud., dekana Veleučilišta Lavoslav Ružička u Vukovaru i predsjednika Odbora za javna veleučilišta Zbora veleučilišta.

Donesene su i odluke o predstavnicima u Zbora veleučilišta u nizu radnih skupina Ministarstva znanosti i obrazovanja: za izradu Pravilnika o upisniku visokih učilišta, za izradu Pravilnika o upisniku studijskih programa, za izradu Pravilnika o obliku i sadržaju svjedodžbe, diplome i dopunske isprave o studiju, za izradu Pravilnika o sadržaju i korištenju informacijskih sustava te za izradu Nacrta Pravilnika o kriterijima priznavanja i vrednovanja u svrhu nastavka obrazovanja na razini visokog obrazovanja.

Zbor veleučilišta formirao je i radnu skupinu za izradu prijedloga Pravilnika o ustroju i načinu rada Matičnih povjerenstava, a koji će biti predložen ministru znanosti i obrazovanja koji ga je sukladno odredbama Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti ovlašten i donijeti.

Javni poziv za prijavu kandidata Republike Hrvatske za članstvo Skupini stručnih osoba za djelovanje protiv nasilja za ženama i nasilja u obitelji (GREVIO)

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike raspisalo je Javni poziv za prijavu kandidata Republike Hrvatske za članstvo Skupini stručnih osoba za djelovanje protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (GREVIO).

Javni poziv je objavljen u Jutarnjem listu, u Večernjem listu te u Narodnim novinama (br. 121/22), svi od 19. listopada 2022., a otvoren je do 3. studenoga 2022.

U nastavku poveznica na Narodne novine:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8345910.html

Održana 23. i posljednja sjednica Vijeća: od 22. listopada 2022. Vijeće postaje Zbor veleučilišta

U srijedu, 19. listopada 2022. održana je 23. sjednica Vijeća veleučilišta i visokih škola u dvorani Steve Jobs Visokog učilišta Algebra u Zagrebu. Središnja točka sjednice bila je rasprava o primjeni odredbi novog Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti koji je Hrvatski sabor donio 7. listopada 2022. Državni tajnik Ministarstva znanosti i obrazovanja Ivica Šušak Vijeću je predstavio ključne promjene koje imaju utjecaj na rad veleučilišta te odgovarao na pitanja čelnika veleučilišta o primjeni pojedinih odredbi koje će rezultirati promjenama u pravnim aktima i načinu djelovanja veleučilišta u akademskoj zajednici Republike Hrvatske. Državni tajnik Šušak osvrnuo se i na prijedlog Zakona o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti koji će se uskoro naći u proceduri Hrvatskog sabora.

Nastavno na stupanje na snagu novog Zakona i njegove prijelazne i završne odredbe, predsjednik Vijeća izv. prof. dr. sc. Damir Jugo predstavio je hodogram donošenja pravnih akata koje je Vijeće tj. Zbor veleučilišta dužno donijeti s ciljem usklađivanja svog djelovanja s odredbama Zakona.

Vijeće je na svojoj 23. sjednici potvrdilo prijedlog svojih predstavnika u Povjerenstvima za dodjelu stipendija studentima Ministarstva znanosti i obrazovanja. U Povjerenstvo za stipendije na temelju socio-ekonomskog stanja predložena je Lovorka Blažević, v. pred., dekanica Veleučilišta Marko Marulić u Kninu, a u povjerenstvo za STEM stipendije predložena je izv. prof. dr. sc. Jana Žiljak Gršić, prof. v. š., dekanica Tehničkog veleučilišta u Zagrebu.

Vijeće je provelo i postupak izbora članova na upražnjena mjesta u Matičnim povjerenstvima za društvene znanosti, tehničke znanosti i biotehničke znanosti, u koje su redom izabrani doc. dr. sc. Tanja Grmuša, prof. v. š. s Poslovnog veleučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Martin Žagar, v. pred. sa RIT Croatia te dr. sc. Sandra Zavadlav, prof. v. š. s Veleučilišta u Karlovcu.

Ova je sjednica ujedno bila i posljednja sjednica Vijeća veleučilišta i visokih škola s ovim nazivom s kojim djeluje od 2003. godine i donošenja tadašnjeg Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Stupanjem na snagu novog Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti 22. listopada 2022. godine, Vijeće s osnaženom ulogom i novim dužnostima nastavlja djelovati pod nazivom Zbog veleučilišta Republike Hrvatske.

Hrvatski sabor donio je novi Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti

Hrvatski sabor je na svojoj sjednici u petak, 7. listopada 2022. donio Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti. Ovaj Zakon uređuje temeljna načela obavljanja djelatnosti visokog obrazovanja, znanstvene i umjetničke djelatnosti, osnivanje i djelovanje ustanova u sustavu visokog obrazovanja, znanstvene, odnosno umjetničke djelatnosti te druga područja poput izvođenja studija, prava i obveze studenata te financiranja i nadzora ovih djelatnosti.

Zakon podrazumijeva čitav niz promjena u sustavu koje se odnosi i na veleučilišta i visoke škole, njihovo djelovanja te stručne studije kao vrstu studijskih programa koje izvode.

Kad su u pitanju visoka učilišta, Zakonom visoke škole postaju veleučilišta čime će u sustavu visokog obrazovanja postojati samo jedna vrsta visokih učilišta koje izvode stručne studije – veleučilišta. Posljedično, Vijeće veleučilišta i visokih škola mijenja naziv u Zbor veleučilišta, a radno mjesto profesora visoke škole mijenja se u profesor stručnog studija.

Ključna promjena za studente ogleda se u promjeni stručnog naziva koji se stječe završetkom stručnog diplomskog studija. Dosadašnji stručni naziv „stručnog specijalista“ zamjenjuje znatno adekvatniji i prepoznatljiviji naziv „magistra“ uz pripadajući naziv struke. Ova se promjena može smatrati uklanjanjem dugogodišnje diskriminacije studenata stručnih studije koji su zbog neprepoznatljivog stručnog bili u nepovoljnom položaju u odnosu na studente stručnih studija u inozemstvu.

Osim stručnih naziva, Zakon studentima stručnih studija otvara mogućnost nastavka obrazovanja na specijalističkim poslijediplomskim studijima u Republici Hrvatskoj, uz polaganje razlikovnih ispita (na poslijediplomskoj razini) ili uz posjedovanje pet godina radnog staža u području struke u kojem se poslijediplomski studij izvodi.

Mijenja se način rada i djelovanja Vijeća veleučilišta i visokih škola odnosno Zbora veleučilišta. Zbor veleučilišta novim je Zakonom dobilo znatno veće ovlasti pa je tako sada ovlašteno samostalno donositi Nacionalne kriterije za izbor na nastavno radno mjesto na veleučilištima. Zbor veleučilišta će, na temelju javnog poziva, birati i članove Matičnih povjerenstava.

Zakon predviđa i niz drugih promjena poput promjene naziva studija; stručni studiji od sada će nositi naziv stručni kratki studij, stručni prijediplomski studij i stručni diplomski studij.

Visoka učilišta obvezna su uskladiti svoje statute i druge opće akte s odredbama Zakona najkasnije u roku od šest mjeseci od dana njegovog stupanja na snagu.

Obavijest o pokretanju postupka izbora članova Matičnih povjerenstava za biotehničkih, tehničkih i društvenih znanosti

Vijeće veleučilišta i visokih škola Republike Hrvatske pokreće postupak izbora članova Matičnih povjerenstava za područje biotehničkih, tehničkih i društvenih znanosti.

Sukladno članku 4. Pravilnika o ustroju i načinu rada matičnih povjerenstava i provedbi postupka izbora, članove matičnih povjerenstava bira Vijeće tajnim glasovanjem na vrijeme od četiri godine, a članovi se biraju iz redova nastavnika u nastavnom zvanju profesora visoke škole ili u znanstveno-nastavnom zvanju u odgovarajućem znanstvenom području koji su u radnom odnosu s visokim učilištem iz redova članica Vijeća.

Sukladno Odluci o pokretanju postupka izbora članova matičnih povjerenstava Vijeća veleučilišta i visokih škola, a na temelju čl. 3. i 4. Pravilnika o ustroju i načinu rada matičnih povjerenstava i provedbi postupka izbora, s obzirom da Matično povjerenstvo za društvene znanosti nema člana iz polja informacijsko-komunikacijskih znanosti, u obzir dolaze prijave kandidata samo iz ovog znanstvenog polja.

Prijave kandidata predaju se na e-mail andra.rukavina@azvo.hr. Uz prijavu je potrebno priložiti Odluku o izboru u zvanje, životopis kandidata i dokaz o radnom odnosu s visokim učilištem iz redova članica Vijeća.

Rok za predaju kandidatura je 14. listopada 2022., a izbor članova navedenih Matičnih povjerenstava će se obaviti na sjednici Vijeća veleučilišta i visokih škola 19. listopada 2022. godine.

Predsjednik Vijeća veleučilišta i visokih škola sudjelovao na mađarsko-hrvatskoj rektorskoj konferenciji

Predsjednik Vijeća veleučilišta i visokih škola doc. dr. sc. Damir Jugo sudjelovao je na mađarsko-hrvatskoj rektorskoj konferenciji koja se održala na Sveučilištu u Pečuhu 22. rujna 2022. godine. Sastanak je održan na inicijativu mađarske rektorske konferencije s ciljem utvrđivanja područja na kojima postoji značajan prostor za suradnju hrvatskih i mađarskih visokih učilišta, a okupio je rektore, prorektore, dekane i druge čelnike visokih učilišta te druge visoke uzvanike s obje strane.

Hrvatsku delegaciju predvodio je rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. Damir Boras, a mađarsku Prof. Dr. László Borhy, predsjednik Mađarske rektorske konferencije i rektor Sveučilišta Eötvös Loránd. Osim predstavnika visokih učilišta, sastanku su među ostalima prisustvovali i veleposlanik RH u Mađarskoj Mladen Andrlić i generalni konzul RH u Mađarskoj sa sjedištem u Pečuhu Drago Horvat.

Na sastanku su međusobno predstavljeni sustavi visokog obrazovanja Hrvatske i Mađarske te izazovi s kojima se visoka učilišta susreću u svome svakodnevnom radu. Predstavljene su i pojedine institucije čiji su predstavnici sudjelovali na sastanku te je otvorena tema mogućnosti uspostavljanja i produbljivanja suradnje između visokih učilišta s obje strane.

Predsjednik Vijeća veleučilišta i visokih škola Damir Jugo predstavio je sudionicima sastanka Vijeće veleučilišta i visokih škola Republike Hrvatske i njegove članice, specifičnost stručnih studija u Hrvatskoj te njihov značaj za sustav visokog obrazovanja, ali i hrvatsko gospodarstvo u cjelini.

Na sastanku je zaključeno kako kvalitetna suradnja hrvatskih i mađarskih visokih učilišta nedvojbeno postoji, ali i da postoji volja i interes s obje strane da se razina suradnje značajno proširi na svim područjima, prije svega programa Erasmus, razmjene nastavnika i studenata te istraživačke projekte svih vrsta

Održana šesta sjednica Odbora za javna veleučilišta i visoke škole Vijeća

U petak, 2. rujna 2022. održana je 6. sjednica Odbora javnih veleučilišta i visokih škola. Sjednica se održala na Veleučilištu u Karlovcu.

Dekanice i dekani javnih veleučilišta i visokih škola raspravljali su o potrebi izmjene Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama i prijedlogu izmjena koje će resornim ministarstvima uputiti Vijeće veleučilišta i visokih škola.

Na sjednici Odbora raspravljano je i o potencijalnim mjerama štednje koje će provesti javna veleučilišta i visoke škole vijeća uslijed povećanih cijena energenata.