Zbor veleučilišta donio je odluku o raspisivanju javnog poziva za dodjelu nagrada i priznanja u 2024. godini na temelju odredbe članka 9. Pravilnika o nagradama i priznanjima Zbora veleučilišta Republike Hrvatske te na temelju Odluke donesene na 4. sjednici održanoj 9. svibnja 2024.

Tom je prigodom imenovano i pripadajuće Povjerenstvo koje će analizirati pristigle prijave i prijedloge te Zboru predložiti dobitnike za ovu godinu.

Javni poziv je otvoren od 10. svibnja do 9. lipnja.

Nagrade i priznanja dodjeljuju se u tri kategorije:

ZLATNA PLAKETA ZBORA VELEUČILIŠTA

Najviše je priznanje Zbora veleučilišta koje se dodjeljuje pravnim ili fizičkim osobama izvan Zbora veleučilišta, odnosno veleučilišta koja u okviru njega djeluju, za posebne zasluge i trajan doprinos razvoju Zbora veleučilišta, stručnih studija i veleučilišta u cjelini te promicanju njihovog položaja i ugleda u Republici Hrvatskoj i/ili inozemstvu.

POVELJA ZBORA VELEUČILIŠTA

Povelja za doprinos razvoju stručnih studija u Republici Hrvatskoj dodjeljuje se istaknutim pojedincima, koji su zaposlenici ili umirovljeni zaposlenici veleučilišta, za posebne zasluge i trajan doprinos razvoju Zbora veleučilišta, stručnih studija te veleučilišta u cjelini te promicanju njihovog položaja i ugleda u Republici Hrvatskoj i/ili inozemstvu.

PRIZNANJE ZBORA VELEUČILIŠTA

Priznanje za poseban doprinos razvoju stručne i nastavne djelatnosti dodjeljuje se zaposlenicima ili umirovljenim zaposlenicima veleučilišta za cjelokupni radni opus u okviru stručnih studija, doprinos unaprjeđenju nastavnog, stručnog i/ili znanstvenog rada, realizaciji stručnih i/ili znanstvenih projekata, istaknutom suradnjom s gospodarstvom te postignute visoke standarde kvalitete u svojem radu.

Godišnje se može dodijeliti najviše sedam Priznanja, po jedno za svako od sljedećih područja:

  (1) biomedicina i zdravstvo,
  (2) biotehničke znanosti,
  (3) humanističke znanosti,
  (4) prirodne znanosti,
  (5) tehničke znanosti,
  (6) društvene znanosti te
  (7) umjetničko područje.

  Prijave na javni poziv mogu podnijeti predsjednik Zbora veleučilišta, članovi Zbora veleučilišta s pravom odlučivanja, veleučilišta koja djeluju u Zboru veleučilišta te Vijeće studenata veleučilišta.

  Priznanja i nagrade Zbora veleučilišta dodjeljuju se u obliku pisanog priznanja, a mogu se dodijeliti i u obliku odgovarajuće statue.

  Prijedlozi za Zlatnu plaketu i Povelju Zbora veleučilišta (točke 1. i 2. podnose se u pisanom obliku i obavezno sadrže odgovarajuće obrazloženje o ispunjavanju nužnih uvjeta.

  Obrasci za prijavu kandidata za priznanje Zbora veleučilišta mogu se preuzeti na internetskoj stranici Zbora veleučilišta www.zbor-veleucilista.hr, a u prilogu obavezno sadrže i dokumentaciju koja dokazuje činjenice iz prijedloga.

  Prijave se s potpunom dokumentacijom dostavljaju e-mailom na adresu priznanjainagrade@zbor-veleucilista.hr.

  Javni poziv otvoren je od 10. svibnja 2024. do 10. lipnja 2024.

  Nepotpune, neobrazložene i nepravodobno predane prijave neće se razmatrati.

  KLASA: 025-08/24-07/03
  URBROJ: 355-02-02-24-02
  Zagreb, 9. svibnja 2024. godine

  Odgovori