Na 2. redovitoj sjednici Zbora veleučilišta održanoj u utorak, 12. prosinca 2023. u prostorijama Veleučilišta Edward Bernays izabrani su novi potpredsjednici Zbora veleučilišta za razdoblje 2023. – 2027. 

Na prijedlog predsjednika Zbora veleučilišta izv. prof. dr. sc. Damira Juge za potpredsjednika iz reda javnih veleučilišta imenovan je dekan Veleučilišta „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru doc. dr. sc. Željko Sudarić, prof. struč. stud., a za potpredsjednicu iz reda privatnih veleučilišta imenovana je dekanica RIT Croatia dr. sc. Irena Guszak.

Na tim pozicijama zamijeniti će dosadašnje potpredsjednike, dekanicu Veleučilišta PAR doc. dr. sc. Gordanu Nikolić te dekana Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Krešimira Rotima, kojima se Zbor veleučilišta ovom prigodom zahvaljuje na njihovom dosadašnjem angažmanu te doprinosu radu i razvoju studija u Republici Hrvatskoj.  

Dekan Veleučilišta „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru doc. dr. sc. Željko Sudarić doktor je znanosti iz znanstvenog polja ekonomije, grane menadžmenta, profesor visoke škole i dekan Veleučilišta „Lavoslav Ružička” u Vukovaru. Prije stupanja na dužnost dekana obnašao je dužnost voditelja Studentskog poduzetničkog inkubatora. Autor je veleučilišnog udžbenika, znanstvenih i stručnih radova na međunarodnim konferencijama, urednik nastavnih udžbenika i predsjednik organizacijskog te programsko-znanstvenog odbora više međunarodnih konferencija.

Uspješno je završio nekoliko stručnih edukacija vezanih uz financije i marketing te u ulozi voditelja sudjelovao u realizaciji EU projekata vezanih za zapošljivost i jačanje socijalnog dijaloga. Dobitnik je priznanja Grada Ivanić-Grada za znanstveni i stručni doprinos u razvoju visoke škole.

Dekanica RIT Croatia dr. sc. Irena Guszak započela je svoju karijeru u ICT industriji, u području marketinga i prodajnog savjetovanja. Iako je inicijalno bila fokusirana na razvoj karijere u korporativnom svijetu, ljubav prema učenju, obrazovanju i prenošenju znanja prevladala je, i 2006. godine odlučila se posvetiti isključivo obrazovanju. Na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu je kao viša asistentica, uz nastavu i znanstveno-istraživački rad, bila tajnica specijalističkog poslijediplomskog studija, te ko-autor, koordinator i nastavnik programa cjeloživotnog učenja. RIT Croatia se pridružila 2013. godine kao nastavnica iz područja marketinga te je 2017. godine preuzela poziciju prodekanice. Objavila je niz znanstvenih i stručnih radova iz područja maloprodaje i ponašanja potrošača.

Odgovori