U četvrtak, 18. svibnja 2023. održana je sedma sjednica Zbora veleučilišta u prostorijama Veleučilišta Edward Bernays. Zbor veleučilišta raspravljao je i donio odluke o prijedlogu svojih predstavnika u tijelima i povjerenstvima u sustavu visokog obrazovanja.

Na ponovljenom pozivu za predlaganje članova Akreditacijskog savjeta Agencije za znanost i visoko obrazovanje Zbor veleučilišta donio je odluku o predlaganju dr. sc. Stjepana Lackovića, prof. struč. stud. s Veleučilišta Baltazar Zaprešić te dr. sc. Željke Zavišić, prof. struč. stud. s Veleučilišta Effectus.

Na sjednici je donesena odluka i da se za člana Radne skupine za izradu Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obavljanju studentskih poslova predloži doc. dr. sc. Dejan Tubić, dekan Veleučilišta u Virovitici, a za zamjenika člana dr. sc. Mateja Petračić, prodekanica Veleučilišta u Karlovcu.

Zbor veleučilišta je na sjednici raspravljao i o prijedlogu Odluke o kategorizaciji znanstvenih i umjetničkih radova i projekata kao sastavnog dijela Nacionalnih kriterija za izbor na radna mjesta na veleučilištima (Nacionalnih veleučilitnih kriterija).

Odgovori