Nakon što je Zbor veleučilišta Republike Hrvatske usvojio Nacionalne kriterije za izbor na nastavna radna mjesta na veleučilištima (Nacionalne veleučilišne kriterije) na svojoj 4. sjednici održanoj 15. ožujka 2023. godine, isti su objavljeni u „Narodnim novinama“ broj 36/23 od 29. ožujka 2023.

Nacionalni veleučilišni kriteriji prethodno su prošli cjeloviti postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću od 29. prosinca 2022. do 29. siječnja 2023. godine, a sukladno svojim prijelaznim i završnim odredbama počinju se primjenjivati od 1. listopada 2024. godine. Cjelovitom tekstu Nacionalnih veleučilišnih kriterija možete pristupiti putem sljedeće poveznice.

Odgovori