U srijedu, 29. ožujka 2023. održana je peta sjednica Zbora veleučilišta. Sjednica se održala online putem platforme Microsoft Teams.  

Na sjednici je donešena Odluka o raspodjeli predviđenih sredstava za financiranje studentskih zborova i studentskih programa javnih veleučilista iz sredstava državnog proračuna za 2023.

Zbor veleučilišta Republike Hrvatske usvojio je prijedlog kandidata za članove Akreditacijskog savjeta Agencije za znanost i visoko obrazovanje iz reda profesora stručnog studija i profesora stručnog studija u trajnom izboru. Upravnom vijeću Agencije za znanost i visoko obrazovanje predloženo je imenovanje dr. sc. Nine Popović, prof. struč. stud. s Veleučilišta u Karlovcu te dr. sc. Kristine Šorić s RIT Croatia.

Sukladno svom Poslovniku o radu, Zbor veleučilišta donio je Odluku o pokretanju izbora predsjednika Zbora veleučilišta Republike Hrvatske. Postupak izbora pokreće se s 1. travnja 2023. godine, kandidature se zaprimaju do 16. travnja 2023. dok će se izborna sjednica održati 4. svibnja 2023. godine. Predsjednik Zbora veleučilišta bira se iz reda članova Zbora veleučilišta s pravom odlučivanja, a četverogodišnji mandat izabranom kandidatu započinje 1. listopada 2023. godine.

Odgovori