Na temelju odredbe članka 9. Pravilnika o nagradama i priznanjima Zbora veleučilišta Republike Hrvatske (dalje: Zbor veleučilišta) te na temelju Odluke donesene na 4. sjednici održanoj 15. ožujka 2023., Zbor veleučilišta Republike Hrvatske raspisuje sljedeći

JAVNI POZIV

za podnošenje prijava za dodjelu nagrada i priznanja Zbora veleučilišta

1. Zlatna plaketa Zbora veleučilišta

Najviše je priznanje Zbora veleučilišta koje se dodjeljuje pravnim ili fizičkim osobama izvan Zbora veleučilišta, odnosno veleučilišta koja u okviru njega djeluju, za posebne zasluge i trajan doprinos razvoju Zbora veleučilišta, stručnih studija i veleučilišta u cjelini te promicanju njihovog položaja i ugleda u Republici Hrvatskoj i/ili inozemstvu.

2. Povelja Zbora veleučilišta

Povelja za doprinos razvoju stručnih studija u Republici Hrvatskoj dodjeljuje se istaknutim pojedincima, koji su zaposlenici ili umirovljeni zaposlenici veleučilišta, za posebne zasluge i trajan doprinos razvoju Zbora veleučilišta, stručnih studija te veleučilišta u cjelini te promicanju njihovog položaja i ugleda u Republici Hrvatskoj i/ili inozemstvu.

3. Priznanje Zbora veleučilišta

Priznanje za poseban doprinos razvoju stručne i nastavne djelatnosti dodjeljuje se zaposlenicima ili umirovljenim zaposlenicima veleučilišta za cjelokupni radni opus u okviru stručnih studija, doprinos unaprjeđenju nastavnog, stručnog i/ili znanstvenog rada, realizaciji stručnih i/ili znanstvenih projekata, istaknutom suradnjom s gospodarstvom te postignute visoke standarde kvalitete u svojem radu.

Godišnje se može dodijeliti najviše sedam Priznanja, po jedno za svako od sljedećih područja:

(1) biomedicina i zdravstvo,

(2) biotehničke znanosti,

(3) humanističke znanosti,

(4) prirodne znanosti,

(5) tehničke znanosti,

(6) društvene znanosti te

(7) umjetničko područje.

Prijave na javni poziv mogu podnijeti predsjednik Zbora veleučilišta, članovi Zbora veleučilišta s pravom odlučivanja, veleučilišta koja djeluju u Zboru veleučilišta te Vijeće studenata veleučilišta.

Priznanja i nagrade Zbora veleučilišta dodjeljuju se u obliku pisanog priznanja, a mogu se dodijeliti i u obliku odgovarajuće statue.

Prijedlozi za Zlatnu plaketu i Povelju Zbora veleučilišta (točke 1. i 2. podnose se u pisanom obliku i obavezno sadrže odgovarajuće obrazloženje o ispunjavanju nužnih uvjeta.

Obrasci za prijavu kandidata za priznanje Zbora veleučilišta mogu se preuzeti na internetskoj stranici Zbora veleučilišta www.zbor-veleucilista.hr, a u prilogu obavezno sadrže i dokumentaciju koja dokazuje činjenice iz prijedloga.

Prijave se s potpunom dokumentacijom dostavljaju e-mailom na adresu priznanjainagrade@zbor-veleucilista.hr.

Javni poziv otvoren je od 20. ožujka 2023. do 21. travnja 2023.

Nepotpune, neobrazložene i nepravodobno predane prijave neće se razmatrati.

Pravilnik o nagradama nalazi se na poveznici

KLASA: 025-08/23-07/02

URBROJ: 355-02-02-23-05

Zagreb, 15. ožujka 2023. godine

Predsjednik Zbora veleučilišta Republike Hrvatske

       izv. prof. dr. sc. Damir Jugo, prof. struč. stud.

Odgovori