U četvrtak, 9. veljače 2023. održana je treća sjednica Zbora veleučilišta u prostorijama Veleučilišta Edward Bernays.

Na sjednici je predsjednik Zbora veleučilišta izv. prof. dr. sc. Damir Jugo predstavio godišnje izvješće o radu za 2022. godinu koje je jednoglasno usvojeno. Zbor veleučilišta potvrdio je i godišnji proračun za kalendarsku 2023. godinu.

Zbor veleučilišta je raspravljao i donio odluke o prijedlogu svojih predstavnika u tijelima i povjerenstvima u sustavu visokog obrazovanja. Za predstavnika Zbora veleučilišta u Povjerenstvo za izradu Nacrta prijedloga Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje predložen je doc. dr. sc. Dejan Tubić, dekan Veleučilišta u Virovitici, za predstavnicu u Povjerenstvu za izradu Nacrta prijedloga Pravilnika o obliku i sadržaju ugovora o obavljanju studentskih poslova Nedu Lukić s Veleučilišta PAR Rijeka, dok je za predstavnika u Vijeću za strukovno obrazovanje izabran doc. dr. sc. Igor Klopotan, dekan Međimurskog veleučilišta u Čakovcu. 

Na sjednici je podneseno detaljno Izvješće o provedenom postupku savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u vezi s prijedlogom Nacionalnih kriterija za izbor na nastavno radno mjesto na veleučilištu provedeno od 29. prosinca 2022. godine do 29. siječnja 2023. godine. Članovi Zbora veleučilišta primili su na znanje odgovore na komentare koje je pripremilo Povjerenstvo Zbora veleučilišta te usuglasili kako će konačna verzija Nacionalnih veleučilišnih kriterija biti usvojena na sljedećoj, četvrtoj sjednici Zbora veleučilišta tijekom veljače 2023.

Glavna tajnica Zbora veleučilišta i članica Upravnog odbora EURASHE mr. sc. Ana Tecilazić predstavila je aktivnosti EURASHE te mogućnost sudjelovanja članica Zbora veleučilišta u planiranim aktivnostima. Istovremeno, predstavnici, Veleučilišta PAR Rijeka održali su prezentaciju svog sudjelovanja u EU4Dual Alijansi.

Odgovori