U četvrtak, 10. studenog 2022. održana je prva sjednica Zbora veleučilišta u prostorijama Edward Bernays Visoke škole. Na sjednici je usvojen Poslovnik o radu Zbora veleučilišta te je donesena Odluka o novom vizualnom identitetu Zbora veleučilišta.

Središnja točka sjednice bio je izbor kandidata Zbora veleučilišta za članove Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje, znanost i tehnološki razvoj. Tajnim glasovanjem između pristiglih prijedloga, Zbor veleučilišta odlučio je da kandidati za članove NVVOZTR iz reda profesora stručnih studija budu dr. sc. Sanja Gongeta s Veleučilišta Lavoslav Ružička u Vukovaru te izv. prof. dr. sc. Leo Mršić s Visokog učilišta Algebra.

Zbor veleučilišta za svog je predstavnika u postupku pregovora za sklapanje kolektivnog ugovora za područje visokog obrazovanja, znanstvene i umjetničke djelatnosti imenovao doc. dr. sc. Željka Sudarića, prof. struč. stud., dekana Veleučilišta Lavoslav Ružička u Vukovaru i predsjednika Odbora za javna veleučilišta Zbora veleučilišta.

Donesene su i odluke o predstavnicima u Zbora veleučilišta u nizu radnih skupina Ministarstva znanosti i obrazovanja: za izradu Pravilnika o upisniku visokih učilišta, za izradu Pravilnika o upisniku studijskih programa, za izradu Pravilnika o obliku i sadržaju svjedodžbe, diplome i dopunske isprave o studiju, za izradu Pravilnika o sadržaju i korištenju informacijskih sustava te za izradu Nacrta Pravilnika o kriterijima priznavanja i vrednovanja u svrhu nastavka obrazovanja na razini visokog obrazovanja.

Zbor veleučilišta formirao je i radnu skupinu za izradu prijedloga Pravilnika o ustroju i načinu rada Matičnih povjerenstava, a koji će biti predložen ministru znanosti i obrazovanja koji ga je sukladno odredbama Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti ovlašten i donijeti.

Odgovori