U srijedu, 19. listopada 2022. održana je 23. sjednica Vijeća veleučilišta i visokih škola u dvorani Steve Jobs Visokog učilišta Algebra u Zagrebu. Središnja točka sjednice bila je rasprava o primjeni odredbi novog Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti koji je Hrvatski sabor donio 7. listopada 2022. Državni tajnik Ministarstva znanosti i obrazovanja Ivica Šušak Vijeću je predstavio ključne promjene koje imaju utjecaj na rad veleučilišta te odgovarao na pitanja čelnika veleučilišta o primjeni pojedinih odredbi koje će rezultirati promjenama u pravnim aktima i načinu djelovanja veleučilišta u akademskoj zajednici Republike Hrvatske. Državni tajnik Šušak osvrnuo se i na prijedlog Zakona o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti koji će se uskoro naći u proceduri Hrvatskog sabora.

Nastavno na stupanje na snagu novog Zakona i njegove prijelazne i završne odredbe, predsjednik Vijeća izv. prof. dr. sc. Damir Jugo predstavio je hodogram donošenja pravnih akata koje je Vijeće tj. Zbor veleučilišta dužno donijeti s ciljem usklađivanja svog djelovanja s odredbama Zakona.

Vijeće je na svojoj 23. sjednici potvrdilo prijedlog svojih predstavnika u Povjerenstvima za dodjelu stipendija studentima Ministarstva znanosti i obrazovanja. U Povjerenstvo za stipendije na temelju socio-ekonomskog stanja predložena je Lovorka Blažević, v. pred., dekanica Veleučilišta Marko Marulić u Kninu, a u povjerenstvo za STEM stipendije predložena je izv. prof. dr. sc. Jana Žiljak Gršić, prof. v. š., dekanica Tehničkog veleučilišta u Zagrebu.

Vijeće je provelo i postupak izbora članova na upražnjena mjesta u Matičnim povjerenstvima za društvene znanosti, tehničke znanosti i biotehničke znanosti, u koje su redom izabrani doc. dr. sc. Tanja Grmuša, prof. v. š. s Poslovnog veleučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Martin Žagar, v. pred. sa RIT Croatia te dr. sc. Sandra Zavadlav, prof. v. š. s Veleučilišta u Karlovcu.

Ova je sjednica ujedno bila i posljednja sjednica Vijeća veleučilišta i visokih škola s ovim nazivom s kojim djeluje od 2003. godine i donošenja tadašnjeg Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Stupanjem na snagu novog Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti 22. listopada 2022. godine, Vijeće s osnaženom ulogom i novim dužnostima nastavlja djelovati pod nazivom Zbog veleučilišta Republike Hrvatske.

Odgovori