Hrvatski sabor je na svojoj sjednici u petak, 7. listopada 2022. donio Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti. Ovaj Zakon uređuje temeljna načela obavljanja djelatnosti visokog obrazovanja, znanstvene i umjetničke djelatnosti, osnivanje i djelovanje ustanova u sustavu visokog obrazovanja, znanstvene, odnosno umjetničke djelatnosti te druga područja poput izvođenja studija, prava i obveze studenata te financiranja i nadzora ovih djelatnosti.

Zakon podrazumijeva čitav niz promjena u sustavu koje se odnosi i na veleučilišta i visoke škole, njihovo djelovanja te stručne studije kao vrstu studijskih programa koje izvode.

Kad su u pitanju visoka učilišta, Zakonom visoke škole postaju veleučilišta čime će u sustavu visokog obrazovanja postojati samo jedna vrsta visokih učilišta koje izvode stručne studije – veleučilišta. Posljedično, Vijeće veleučilišta i visokih škola mijenja naziv u Zbor veleučilišta, a radno mjesto profesora visoke škole mijenja se u profesor stručnog studija.

Ključna promjena za studente ogleda se u promjeni stručnog naziva koji se stječe završetkom stručnog diplomskog studija. Dosadašnji stručni naziv „stručnog specijalista“ zamjenjuje znatno adekvatniji i prepoznatljiviji naziv „magistra“ uz pripadajući naziv struke. Ova se promjena može smatrati uklanjanjem dugogodišnje diskriminacije studenata stručnih studije koji su zbog neprepoznatljivog stručnog bili u nepovoljnom položaju u odnosu na studente stručnih studija u inozemstvu.

Osim stručnih naziva, Zakon studentima stručnih studija otvara mogućnost nastavka obrazovanja na specijalističkim poslijediplomskim studijima u Republici Hrvatskoj, uz polaganje razlikovnih ispita (na poslijediplomskoj razini) ili uz posjedovanje pet godina radnog staža u području struke u kojem se poslijediplomski studij izvodi.

Mijenja se način rada i djelovanja Vijeća veleučilišta i visokih škola odnosno Zbora veleučilišta. Zbor veleučilišta novim je Zakonom dobilo znatno veće ovlasti pa je tako sada ovlašteno samostalno donositi Nacionalne kriterije za izbor na nastavno radno mjesto na veleučilištima. Zbor veleučilišta će, na temelju javnog poziva, birati i članove Matičnih povjerenstava.

Zakon predviđa i niz drugih promjena poput promjene naziva studija; stručni studiji od sada će nositi naziv stručni kratki studij, stručni prijediplomski studij i stručni diplomski studij.

Visoka učilišta obvezna su uskladiti svoje statute i druge opće akte s odredbama Zakona najkasnije u roku od šest mjeseci od dana njegovog stupanja na snagu.

Odgovori