U srijedu, 8. lipnja 2022. održana je 2. sjednica Odbora za privatna veleučilišta i visoke škole Vijeća na Visokom učilištu Algebra.

Odbor je raspravljao o tijeku i zaključenju javnog savjetovanja o Nacrtu prijedloga Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, a posebna pozornost posvećena je Nacrtu prijedloga Zakona o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti.  

Odbor je detaljno analizirao i raspravljao o Nacrtu prijedloga Zakona o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti te mogućim unapređenjima predloženog teksta. Članovi Odbora na sjednici su formulirali preporuke i sugestije za unaprjeđenje predloženog teksta Nacrta prijedloga Zakona koje će se, po  usklađivanju s prijedlozima i sugestijama Odbora za javna veleučilišta i visoke škole, dostaviti Ministarstvu znanosti i obrazovanja te se službeno komunicirati u postupku javnog savjetovanja.

Odgovori