U četvrtak, 7. travnja 2022. je održana četvrta sjednica Odbora javnih veleučilišta i visokih škola Vijeća koju je u Pazinu ugostilo Veleučilište u Rijeci. Sjednicu Odbora vodio je dekan Veleučilišta “Lavoslav Ružička” u Vukovaru doc. dr. sc. Željko Sudarić, prof. v. š., a u središtu rasprave bio je prijedlog novog Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti. Sjednici je prisustvovao i predsjednik Vijeća doc. dr. sc. Damir Jugo, prof. v.š.

Članovi Odbora podržavaju prijedlog novog Zakona koji donosi pozitivne kvalitativne promjene za stručne studije, njihove studente te veleučilišta i visoke škole. Odbor je raspravljao i o dodatnom unapređenju prije spomenutog prijedloga Zakona, a u tu svrhu je iznjedrio moguće izmjene i dopune koje će Vijeće dostaviti Ministarstvu znanosti i obrazovanja u obliku službenog dopisa.

Nakon održanih sjednica oba odbora Vijeća, onog za privatna i onog za javna veleučilišta i visoke škole, Vijeće će objediniti usuglašene sugestije na predloženi tekst Zakona te ih uputiti Ministarstvu znanosti i obrazovanja. Članovi Odbora su na četvrtoj sjednici raspravljali i o upisima studenata u akademskoj godini 2022./2023. te s njima povezanim izazovima.

Odgovori