Vijeće veleučilišta i visokih škola Republike Hrvatske u potpunosti podržava reformske procese u području visokog obrazovanja, a zatim i donošenje predloženog Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja, kao i pripadajućih akata. Sve navedeno rezultirat će dugoročnim pozitivnim učincima za sve dionike u okviru akademske zajednice s posebnim naglaskom na veleučilišta, visoke škole te studente stručnih studija u Republici Hrvatskoj.

Vijeće posebno podržava predložene odredbe Zakona koje se odnose na promjenu stručnog naziva koji se stječe završetkom stručnog diplomskog studija u stručni magistar (struč. mag.) te predviđanju mogućnosti da studenti koji su završili stručne diplomske studije mogu, uz dodatne uvjete, upisivati specijalističke poslijediplomske studijske programe. Vijeće smatra kako se ovim izmjenama ispravlja dosadašnja diskriminacija studenata stručnih studija u Republici Hrvatskoj.

Vijeće veleučilišta i visokih škola pozdravlja i druge predviđene izmjene poput ujednačavanja terminologije te promjene naziva visokih učilišta koja izvode stručne studije iz visokih škola u veleučilišta. Vijeće pozdravlja i promjene koje će omogućiti uvođenje novih i učinkovitijih modela upravljanja u visokom obrazovanju, razvoj novih financijskih modela, sve što će rezultirati unaprjeđenjem kvalitete i jačanjem kapaciteta visokih učilišta.

Konačno, Vijeće veleučilišta i visokih škola će Ministarstvu znanosti i obrazovanja kao ovlaštenom predlagatelju Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti dostaviti svoje sugestije glede unaprjeđenja pojedinih dijelova predloženog teksta, a predlaže se svakom pojedinom veleučilištu, visokoj školi te Vijeću studenata veleučilišta i visokih škola da aktivno sudjeluju u javnoj raspravi te podrže navedene odredbe predloženog Zakona s ciljem definiranja njegovog konačnog teksta.

Cjelovit tekst zaključka Vijeća, vezanog za prijedlog Zakona, možete pronaći na poveznici.

Odgovori