13. sjednica Vijeća veleučilišta i visokih škola Republike Hrvatske održala se u četvrtak, 8. srpnja 2021. godine na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu. Uz brojne točke dnevnog reda, Vijeće je raspravljalo i usvojilo prijedlog Indikatora za vrednovanje kvalitete stručnog i znanstvenog rada na veleučilištima i visokim školama te primilo na znanje treći prijedlog nacrta izmjena i dopuna Odluke o uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja.

Na temelju zaključka s 12. sjednice Vijeća, pripremljen je prijedlog Indikatora za vrednovanje kvalitete stručnog i znanstvenog rada na veleučilištima i visokim školama u akreditacijskim postupcima Agencije za znanost i visoko obrazovanje (AZVO). Nakon provedene rasprave, Vijeće je usvojilo prijedlog Indikatora te će oni biti upućeni AZVO-u s prijedlogom za njihovim usvajanjem i implementaciju u trećem ciklusu reakreditacije veleučilišta i visokih škola. Vijeće je zaključilo kako želi biti aktivni sugovornik u daljnjem razvoju i preciziranju navedenih indikatora, s ciljem njihove pravednije i svrsishodnije primjene i unaprjeđenja kvalitete rada veleučilišta i visokih škola u Republici Hrvatskoj.

Vijeću je predstavljen i treći prijedlog nacrta izmjena i dopuna Odluke o uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja, koji za cilj ima usuglašavanje nužnih uvjeta za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti pristupnika. Vijeće je donijelo zaključak kako se postojeći nacrt upućuje u javnu raspravu u okviru pojedinačnih visokih učilišta, zadužilo dekane da provedu raspravu do 15. listopada 2021. godine te da na razini visokih učilišta formuliraju i upute svoje prijedloge i preporuke za doradu prijedloga novih uvjeta.

Vijeće su o održanim sjednicama informirali predsjednici Odbora za javna veleučilišta i visoke škole i Odbora za pravna pitanja, a o zbivanjima u tijelima u sustavu znanosti i visokog obrazovanja i imenovani predstavnici Vijeća. Za predstavnike u Stručnoj radnoj skupini za izradu Nacrta prijedloga Nacionalnog plana razvoja odnosa Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske od 2021. do 2027. Vijeće je potvrdilo mr. sc. Zdeslava Milasa (član) i Adriana Belju (zamjenik) s Edward Bernays Visoke škole.

Predsjednik Vijeća informirao je članove Vijeća o suradnji s Pravobraniteljicom za osobe s invaliditetom, čiji je krajnji cilj izrada Smjernica za unaprjeđenje uvjeta studiranja za osobe s invaliditetom na veleučilištima i visokim školama. Vijeću je predstavljena i inicijativa za suradnju Hrvatske Mense s Vijećem, a na području organizacije testiranja studenata veleučilišta i visokih škola s ciljem provjere mogućnosti učlanjenja i sudjelovanja u radu ove organizacije.

Vijeće je usvojilo i Odluku o načinu dostave dokumentacije za provedbu izbora u nastavna zvanja. Tekst Odluke dostupan je na poveznici.

Odgovori