U utorak, 11. svibnja 2021. održana je prva sjednica Odbora za pravna pitanja Vijeća veleučilišta i visokih škola Republike Hrvatske. Sjednicu je vodio predsjednik Odbora dr. sc. Ljubo Runjić, prof. v. š. Online sjednici prisustvovali su članovi: glavna tajnica Vijeća Marija Baričević, Lidija Derdić (Veleučilište Velika Gorica), Zdravka Bilić (Veleučilište u Bjelovaru), Marija Maja Korunek (Međimursko veleučilište u Čakovcu), Marin Kundić (Veleučilište u Karlovcu), Nina Nemčić (Veleučilište Baltazar Zaprešić), Ivan Belaj (Veleučilište „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru) i Elvira Rakić (Poslovno veleučilište Zagreb).

Teme prve sjednice bile su vezane uz specifična pitanja studenata i alumnija tehničkih usmjerenja koji studije završavaju na stručnim studijima. Članovi Odbora raspravljali su o nemogućnosti članstva stručnih specijalista inženjera prometa (struč. spec. ing. traff.) u Hrvatskoj komori inženjera tehnologije prometa i transporta, koji su ujedno i onemogućeni pristupiti polaganju stručnog ispita. Također, na sjednici se raspravljalo i o prijedlogu izmjena Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi, a u kojem su uočeni različiti uvjeti za zapošljavanje nastavnika, ovisno o završenoj vrsti studijskog programa. 

Predsjednik Odbora dr. sc. Ljubo Runjić, prof. v. š. izvijestit će o zaključcima s prve sjednice Odbora na sljedećoj sjednici Vijeća veleučilišta i visokih škola, nakon čega će Vijeće pristupiti daljnjim koracima. Odbor za pravna pitanja osnovan je na 12. sjednici Vijeća o čemu možete pročitati više na poveznici.

Odgovori