12. sjednica Vijeća veleučilišta i visokih škola održala se online u srijedu, 14. travnja 2021. S ciljem preventivnog djelovanja u slučajevima spolnog uznemiravanja, Vijeće je jednoglasno usvojilo Smjernice za definiranje Protokola postupanja u slučajevima spolnog uznemiravanja na veleučilištima i visokih škola, a koji će poslužiti kao temelj za izradu vlastitih i zasebnih protokola veleučilišta i visokih škola. Više o usvojenim Smjernicama pročitajte na poveznici.

Sjednici Vijeća veleučilišta i visokih škola prisustvovala je i predsjednica Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj (NVZVOTR) prof. dr. sc. Mirjana Polić Bobić. U dijalogu s članovima Vijeća još je jednom istaknuta potreba za kvalitetnom i kontinuiranom suradnjom NVZVOTR i Vijeća veleučilišta i visokih škola te ravnomjernom zastupljenosti predstavnika veleučilišta i visokih škola u ključnim radnim tijelima NVZVOTR. 

Vijeće je započelo postupak razvoja prijedloga indikatora za vrednovanje stručnog i znanstvenog rada na veleučilištima i visokim školama u Republici Hrvatskoj, na inicijativu ravnateljice Agencije za znanost i visoko obrazovanje prof. dr. sc. Jasmine Havranek. Vijeće će sukladno prijedlogu izraditi prijedlog indikatora te ih uputiti kao prijedlog AZVO-u na daljnje usvajanje i implementaciju.

Jednoglasno je donesena odluka o osnivanju dva nova odbora Vijeća veleučilišta i visokih škola: Odbora za privatna veleučilišta i visokih škola za predsjednika koje će voditi doc. dr. sc. Mislav Balković, dekan Visokog učilišta Algebra te Odbora za pravna pitanja kojim će predsjedati dr. sc. Ljubo Runjić, dekan Veleučilišta u Šibeniku. Više informacija o novim odborima možete pročitati na poveznici.

Raspravljalo se i o prijedlozima koje je Vijeću uputio Odbor za koordinaciju rada matičnih povjerenstava. Svi prijedlozi odbora su prihvaćeni, a rezultirat će izmjenama Pravilnika o ustroju i načinu rada matičnih povjerenstava i provedbi postupaka izbora u dijelu koji precizira način dostave dokumentacije matičnim povjerenstvima u postupcima izbora u nastavna zvanja. 

Na sjednici je usvojena i Odluka o raspodjeli financijskih sredstava za rad studentskih zborova javnih veleučilišta i visokih škola u 2021. godini, a Povjerenstvo za izradu prijedloga izmjena i dopuna Odluke o uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja predstavilo je Vijeću svoj drugi nacrt prijedloga izmjena i dopuna. 

Provedeno je glasovanje za izbor člana Matičnog povjerenstva za humanističke znanosti. Na upražnjeno mjesto u Matičnom povjerenstvu izabrana dr. sc. Evelina Miščin, prof. v.š. sa RIT Croatia. Vijeće je potvrdilo i svoje prijedloge predstavnika u tijelima sustava visokog obrazovanja: doc. dr. sc. Gordane Nikolić u Nacionalnom vijeću za razvoj ljudskih potencijala te mr. sc. Gorana Malčića u Povjerenstvu za prigovore na odluke akreditacijskog savjeta Agencije za znanost i visoko obrazovanje. 

Odgovori