Predsjednik Vijeća veleučilišta i visokih škola doc. dr. sc. Damir Jugo održao je sastanak s predsjednicom Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj prof. dr. sc. Mirjanom Polić Bobić. Sastanku je prisustvovala i dr. sc. Marcela Andreata Koren, predstavnica Vijeća veleučilišta i visokih škola u Nacionalnom vijeću za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj.

Na sastanku se razgovaralo o ulozi stručnih studija te veleučilišta i visokih škola u sustavu hrvatskog visokog obrazovanja te njihove specifičnosti u odnosu na sveučilišta i sveučilišne studije te o potrebi objektivnog sagledavanja njihove misije u prostoru visokog obrazovanja glede prvenstveno stručnog rada i usmjerenosti primijenjenim projektima i istraživanjima.

Otvorene su i teme vezane uz način rada i djelovanja Matičnih povjerenstava Vijeća veleučilišta i visokih škola, podizanje razine kvalitete veleučilišta i visokih škola putem izrade novih uvjeta za izbore u nastavna zvanja koje Vijeće veleučilišta i visokih škola trenutno razvija te o kriterijima za reizbor u nastavna zvanja koje je NVZVOTR usvojilo.

Predsjednik Vijeća veleučilišta i visokih škola i predsjednica NVZVOTR usuglasili su se i glede potrebe o ravnopravnoj zastupljenosti predstavnika veleučilišta i visokih škola u tijelima i povjerenstvima koja djeluju u sklopu NVZVOTR te je dogovoreno kako će se o istome voditi računa pri djelovanju postojećih i formiranju budućih tijela.

Zaključno, predsjednik Vijeća veleučilišta i visokih škola pozvao je predsjednicu Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj da prisustvuje jednoj od narednih sjednica Vijeća veleučilišta i visokih škola što je ona i prihvatila.

Odgovori