U petak, 19. veljače 2021. Hrvatski sabor je gotovo jednoglasno, sa 127 glasova za i tri suzdržana usvojio izmjene i dopune Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru. Stručni i sveučilišni studiji ovim Zakonom ostaju vezani uz iste razine Europskog kvalifikacijskog okvira (EQF); preddiplomski na razinu 6, a diplomski na razinu 7.

Izmjene i dopune HKO-a donesene su nastavno na Odluku U-I-2854/2018 U-I-2855/2018 Ustavnog suda Republike Hrvatske. Usvojeni Zakon o HKO-u razdvojio je razine stručnih i sveučilišnih studija u sustavu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO); preddiplomske stručne na 6st, a sveučilišne na 6sv, dok su specijalistički diplomski stručni na razini 7.1st, a sveučilišni diplomski studiji na 7.1sv. Ovakvo rješenje istovremeno potvrđuje različitost, ali i jednaku vrijednost stručnih i sveučilišnih studija kao dvije različite, ali jednako vrijedne vrste obrazovanja unutar hrvatskog sustava visokog obrazovanja. 

Novo donesene izmjene i dopune Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru tako jasno razlikuju razine kvalifikacija stečenih na stručnim i sveučilišnim studijima na sljedeći način: 

  • Razina 6.st – kvalifikacije stečene završetkom preddiplomskih stručnih studija 
  • Razina 6.sv – kvalifikacije stečene završetkom preddiplomskih sveučilišnih studija 
  • Razina 7.1.st – kvalifikacije stečene završetkom specijalističkih diplomskih stručnih studija
  • Razina 7.1.sv – kvalifikacije stečene završetkom sveučilišnih diplomskih studija te integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija

Vijeće veleučilišta i visokih škola Republike Hrvatske od donošenja Odluke Ustavnog suda iz ožujka 2020. intenzivno je sudjelovalo u dijalogu i iznalaženju rješenja o pitanju izmjena i dopuna Zakona o HKO te se ustrajno zalagalo za binarnu jednakost uz jasno načelo diferencijacije, a koja je konačnim prijedlogom Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru i usvojena.

Odgovori