11. sjednica Vijeća veleučilišta i visokih škola održala se online u srijedu, 17. veljače 2021. Vijeće je raspravljalo o uspostavljanju mehanizama za učinkovitu borbu protiv svih oblika zlostavljanja, diskriminacije i uznemiravanja na visokim učilištima, epidemiološkoj situaciji na veleučilištima i visokim školama pred početak nastave u ljetnom semestru, različitim prijedlozima i inicijativama te brojnim drugim temama.

Uz sudjelovanje dr. sc. Ivane Pavić Šimetin, dr. med. zamjenice ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo dekanice i dekani raspravljali su o uvjetima i načinima organizacije nastave u ljetnom semestru tekuće akademske godine. Također, u sklopu rasprave o uspostavljanju mehanizama za borbu protiv svih oblika zlostavljanja, diskriminacije i uznemiravanja zaključeno je kako će Vijeće izraditi smjernice za veleučilišta i visoke škole o načinima i modelima prevencije i suzbijanja te suočavanja s navedenim oblicima neprihvatljivog ponašanja.

Imenovani su i predstavnici Vijeća u u Radnu skupinu za izradu Zakona o prepoznavanju i priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija, Povjerenstvo za izmjenu Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata te Radnu skupinu za izradu Nacrta Nacionalnog plana razvoja sustava obrazovanja za razdoblje 2021. – 2027. godine. 

Vijeću su izvješće podnijeli predstavnici u povjerenstvima, vijećima, radnim skupinama i tijelima, a raspravljeno je i izvješće o radu Matičnih povjerenstava u 2020. godini. Predsjednik Odbora za javna veleučilišta i visoke škole Vijeća dr. sc. Željko Sudarić, prof. v.š. informirao je okupljene o zaključcima s prve sjednice Odbora, a koje možete pronaći ovdje

Provedeno je glasovanje za izbor člana Matičnog povjerenstva za biomedicinu i zdravstvi, Na upražnjeno mjesto u Matičnom povjerenstvu izabran je doc. dr. sc. Tomislav Sajko, prof. v.š. sa Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu. 

Odgovori