U Ministarstvu pravosuđa i uprave Republike Hrvatske, 12. veljače 2021., dekan Veleučilišta „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru i predsjednik Odbora Vijeća za javna veleučilišta i visoke škole dr. sc. Željko Sudarić, prof. v. š. održao je radni sastanak s ministrom dr. sc. Ivanom Malenicom.

Tom prigodom predsjednik Odbora Sudarić i ministar Malenica dotaknuli su se bitnih tema vezanih za daljnji razvoj stručnih studija u Republici Hrvatskoj, kao i prijedloga izmjena i dopuna Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru koje Vijeće veleučilišta i visokih škola snažno podupire. Na sastanku se razgovaralo i o prijedlogu Odbora za javna veleučilišta i visoke škole na temu koeficijenata složenosti poslova u javnim službama. 

Odgovori