U petak, 29. siječnja održana je prva sjednica Odbora za javna veleučilišta i visoke škole Vijeća veleučilišta i visokih škola Republike Hrvatske pod predsjedanjem dr. sc. Željka Sudarića. Sjednici koje se održala online prisustvovali su dekani javnih veleučilišta i visokih škola, predsjednik Vijeća doc. dr. sc. Damir Jugo i Ivica Šušak, ovlašten za poslove ravnatelja Uprave za visoko obrazovanje Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Prilikom uvodne riječi, a koju je na sjednici održao Ivica Šušak ispred Uprave za visoko obrazovanje Ministarstva znanosti i obrazovanja, okupljeni dekani upoznati su s tekućim aktivnostima Ministarstva vezanim za veleučilišta i visoke škole koje za cilj imaju podizanje kvalitete studijskih programa i kontinuirano unapređenje studentskog standarda. Prodekan za nastavu Veleučilišta u Karlovcu i član Povjerenstva za unapređenje postupka upisa na visoka učilišta Ivan Štedul, prof. okupljenima na sjednici održao je izlaganje o relevantnim informacijama za upise studenata na stručne studije veleučilišta i visokih škola u akademskoj godini 2021./2022.

Članovi Odbora jednoglasno su donijeli i nekoliko prijedloga koji mogu unaprijediti kvalitetu i studentski standard na veleučilištima i visokim školama, a uputit će ih na tijela Vijeća te zatim i tijela resornog ministarstva. Ujedno, jedna od istaknutih tema bila je prevencija te uspostavljanje mehanizama za borbu protiv svih oblika zlostavljanja, diskriminacije i uznemirivanja, kao i zaštita samih studenata i nastavnika veleučilišta i visokih škola.

Odbor za javna veleučilišta i visoke škole osnovan je na devetoj sjednici Vijeća veleučilišta i visokih škola kao radno tijelo koje će se baviti specifičnim pitanjima od važnosti za javna veleučilišta i visoke škole, a za predsjednika Odbora izabran je dekan Veleučilišta “Lavoslav Ružička” u Vukovaru, dr. sc. Željko Sudarić, prof. v.š.

Odgovori