Na devetoj sjednici Vijeća veleučilišta i visokih škola, održanoj 10. studenog 2020. donesena je Odluka o osnivanju Odbora za javna veleučilišta i visoke škole, radnog tijela Vijeća koje će se baviti specifičnim pitanjima od važnosti za javna veleučilišta i visoke škole.

Za predsjednika Odbora izabran je dekan Veleučilišta “Lavoslav Ružička” u Vukovaru, dr. sc. Željko Sudarić, prof. v.š. Istovremeno, članovima Odbora imenovani su svi dekani javnih veleučilišta i visoke škole koja djeluju u sastavu Vijeća.

Željko Sudarić doktor je znanosti iz znanstvenog polja ekonomije, grane menadžmenta, profesor visoke škole i dekan Veleučilišta „Lavoslav Ružička” u Vukovaru. Prije stupanja na dužnost dekana obnašao je dužnost voditelja Studentskog poduzetničkog inkubatora. Autor je veleučilišnog udžbenika, znanstvenih i stručnih radova na međunarodnim konferencijama, urednik nastavnih udžbenika i predsjednik organizacijskog te programsko-znanstvenog odbora više međunarodnih konferencija.

Uspješno je završio nekoliko stručnih edukacija vezanih uz financije i marketing te u ulozi voditelja sudjelovao u realizaciji EU projekata vezanih za zapošljivost i jačanje socijalnog dijaloga. Dobitnik je priznanja Grada Ivanić-Grada za znanstveni i stručni doprinos u razvoju visoke škole.

Odgovori