Dekani javnih veleučilišta i visokih škola održali su u utorak 8. rujna 2020. u prostorijama Edward Bernays Visoke škole radni sastanak u sklopu redovnih aktivnosti Vijeća veleučilišta i visokih škola.

Na radnom sastanku koji je vodio dekan Tehničkog veleučilišta u Zagrebu mr. sc. Goran Malčić, v. pred.raspravljana je i razmatrana problematika specifična za javna visoka učilišta iz sastava Vijeća, među kojima je i primjena novog Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje, nastavnom procesu u uvjetima COVID-19 epidemije, postupcima reakreditacije te drugim izazovima s kojima se susreću javna visoka učilišta.

Radnom sastanku Sekcije javnih veleučilišta i visokih škola Vijeća prisustvovali su i predsjednik Vijeća veleučilišta i visokih škola doc. dr. sc. Damir Jugo te  predsjednica Odbora za obrazovanje, kulturu i znanost Hrvatskog sabora izv. prof. dr. sc. Vesna Bedeković.

Fotografije sa sastanka dostupne su u fotogaleriji.

Odgovori