Vijeće je na svojoj 6. sjednici jednoglasno usvojilo stav o prijedlogu izmjena i dopuna Pravilnika o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskog programa i reakreditaciju visokih učilišta.

Vijeće je svoj stav s primjedbama i sugestijama na tekst prijedloga Pravilnika dostavilo Ministarstvu znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske te tekst primjedbi i sugestija objavilo na portalu e-savjetovanje u sklopu javne rasprave o prijedlogu teksta Pravilnika.

Stav Vijeća veleučilišta možete preuzeti ovdje.

Odgovori