Na svojoj 5. sjednici, koja se održala 9. travnja u online obliku uslijed epidemije koronavirusa, Vijeće je raspravljalo o Odluci U-I-2854/2018 U-I-2855/2018 Ustavnog suda Republike Hrvatske i mogućim promjenama u dinamici provođenja državne mature, a donijelo Odluku o raspodjeli predviđenih sredstava za financiranje studentskih zborova i studentskih programa javnih veleučilišta i visokih škola iz državnog proračuna te Odluku o izmjeni i dopuni Popisa stručnih naziva i njihovih kratica sukladno Zakonu o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (NN 107/07, 118/12).

Po donošenju navedene Odluke Ustavnog suda, 10. ožujka 2020., započet je dijalog s Ministarstvom znanosti i obrazovanja te prije pete sjednice Vijeća održan sastanak s predstavnicima Ministarstva na kojem su sudjelovali doc. dr. sc. Mislav Balković u svojstvu predstavnika Hrvatske udruge poslodavaca u obrazovanju i doc. dr. sc. Damir Jugo u svojstvu predsjednika Vijeća veleučilišta i visokih škola.

Odgovori