Sjednici su nazočili ministrica znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Blaženka Divjak te državni tajnik za znanost dr. sc. Tome Antičić koji je predstavio i nacrt prijedloga Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

1. sjednica Vijeća održana je 16. listopada 2019. godine u prostorijama Edward Bernays Visoke škole, a nazočili su joj Ministrica znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Blaženka Divjak i državni tajnik za znanost dr. sc. Tome Antičić. Osim tematiziranja uloge i mjesta stručnih studija u sustavu hrvatskog visokog obrazovanja, na sjednici je predstavljen i nacrt prijedloga Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te je održana pripadajuća rasprava. 

Ministrica Divjak istaknula je važnost stručnih studija i binarnog sustava visokog obrazovanja te jednakopravnost i jednakovrijednost studenata stručnih i sveučilišnih studija, uvažavajući njihovu sadržajnu razliku. Ministrica je istaknula važnost dijaloga i uključenosti svih dionika u sustavu visokog obrazovanja RH u sve procese i inicijative koji se odvijaju na ovom području.

Državni tajnik Antičić predstavio je članicama Vijeća veleučilišta i visokih škola nacrt prijedloga Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju nakon čega je slijedila rasprava i komentiranje pojedinih predloženih odredbi nacrta Zakona. Vijeće veleučilišta i visokih škola primilo je na znanje prijedloge odredbi novog Zakona te je zaključilo kako će svoje zajedničke prijedloge za eventualne korekcije postojećeg nacrta Ministarstvu dostaviti pismenim putem.

Vijeće je na svojoj prvoj sjednici donijelo i čitav niz odluka, među kojima i one o novom vizualnom identitetu Vijeća, imenovanju Povjerenstava za izmjenu svoga Poslovnika o radu Vijeća i Pravilnika o ustroju Matičnih povjerenstava i provedbi postupaka izbora u nastavna zvanja, o preraspodjeli predviđenih sredstava za financiranje studentskih zborova i studentskih programa javnih veleučilišta i visokih škola i mnoge druge.

Sjednicom Vijeća predsjedavao je doc. dr. sc. Damir Jugo, dekan Edward Bernays Visoke škole koji je dužnost predsjednika Vijeća preuzeo 1. listopada 2019. godine.

Odgovori